Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור

המסעות שלנו יהיו בטוחים יותר אם נכתוב איפה נמצאים כל הזרמים המסוכנים והמים הרדודים הבוגדניים! כך המלחים שלנו לא יפחדו משום אבן משוננת, מערבולות קטלניות או סירנות מפתות.

השפעה

מקטין את תחזוקת הספינות ב-8%.Advertisement