FANDOM


מפת העיר היא בין העמודים הראשיים והחשובים הקיימים במשחק. דרכה אפשר לבצע פעולות רבות בשחקן- כמו בנייה של מבנים, שימוש בהם, וניהול כללי של העיר. על מנת לבנות מבנים בערים, יש לשים לב לשטחי הבנייה הקיימים וסוגם.

מבנים הניתנים לבנייה בערים

בשטחי הבנייה בערים, ניתן לבנות מבנים שונים. נכון להיום ישנם 30 סוגים של מבנים (+ מבנה שטרם הושק ואין לנו פרטים עליו, פרט לתמונה):

שטחי הבנייה בעיר

בכל עיר קיימים שטחי בנייה זהים. נכון להיות יש 18 שטחי בניה (לא כולל השטח של בניין העירייה).

שטחים המסומנים בדגל אדום

מפת העיר אדום
שטחים אלו הם שטחי הבנייה הסטנדרטים. עד שחוקרים את המחקר "בירוקרטיה", קיימים 11 שטחים מסוג זה. לאחר חקירת המחקר יהיה קיים שטח בנייה נוסף מסוג זה. ניתן לבנות בשטחים האלה את כל סוגי המבנים, מלבד בניין עירייה, חומה, נמל, מספנה, ומבצר פיראטים.

שטחים המסומנים בדגל כחול

מפת העיר כחול
שטחים אלו הם שטחי הבנייה הימיים. ישנם 2 שטחים כאלו, ובהם ניתן לבנות שני סוגים של מבנים: נמל ומספנה. החל מרגע חקירת המחקר "מבדוק" ניתן להקים גם נמל שני בכל עיר ובכך לוותר על המספנה באותה עיר ולהאיץ את זמן טעינת הסחורות.

שטח המסומן בדגל צהוב

מפת העיר צהוב
נכון להיום קיים במשחק רק שטח אחד מסוג כזה, והוא משמש לבניית חומת העיר בלבד. לא ניתן לבנות בשטח זה מבנים מסוגים אחרים.

שטח המסומן בדגל שחור

מפת העיר שחור
נכון להיום קיים במשחק רק שטח אחד מסוג כזה, והוא משמש לבניית מבצר הפיראטים בלבד. לא ניתן לבנות בשטח זה מבנים מסוגים אחרים.

שטח שאינו מסומנים בדגל

מפת העיר עתידי
שטח זה מופיע רק פעם אחת בכל עיר, ומוחלף בשטח בנייה סטנדרטי עם דגל אדום- רק לאחר חקירת המחקר "בירוקרטיה". לפני חקירת המחקר, לא ניתן לבנות מבנים כלל בשטח זה, והוא למעשה רק "תופס מקום" לקראת שטח הבנייה העתידי.

תצוגת מפת העיר

המראה של מפת העיר משתנה בכל מספר רמות שעובר בניין העירייה. החל משלב 20 של בניין העירייה, לא יהיה שינוי במראה של מפת העיר, אך עד אז- ניתן לשים לב לשינויים קלים בתצוגה.
להלן מוצגים השינויים בתצוגת מפת העיר, בהתאם לשלב של בניין העירייה:

מפת העיר 1-4-4 מפת העיר 1-4-1
מפת העיר 1-4-3 מפת העיר 1-4-2

מפת העיר 5-9-4 מפת העיר 5-9-1
מפת העיר 5-9-3 מפת העיר 5-9-2

מפת העיר 10-14-4 מפת העיר 10-14-1
מפת העיר 10-14-3 מפת העיר 10-14-2

מפת העיר 15-19-4 מפת העיר 15-19-1
מפת העיר 15-19-3 מפת העיר 15-19-2

מפת העיר 20-48-4 מפת העיר 20-48-1
מפת העיר 20-48-3 מפת העיר 20-48-2

מעבר בין הערים

ע"י בניית ארמון, ניתן לבנות במשחק עד 12 מושבות (או "ערים"). לכל מושבה שטח משלה ואזורי בנייה משלה, אך כידוע בכל פעם ניתן להסתכל במפת העיר של עיר אחת בלבד. אפשרות המעבר בין הערים היא הפתרון שבעזרתו ניתן לצפות בערים נוספות באימפרייה שלכם, שכוללות ערים הנמצאות בבעלותכם, ערים שכבשתם, או ערים שהצבתם בהן חיילים וציים.
כדי לצפות ברשימה המאפשרת מעבר בין הערים, לחצו על הכפתור הבא, הנמצא בסרגל הראשי במשחק: צילום- בחירת עיר

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.