FANDOM


מהו מצב חופשה? עריכה

כיצד להפעיל? עריכה

כדי להפעיל מצב חופשה יש להיכנס ל"אפשרויות" במסך העליון, לרדת למטה וללחוץ על "הפעל מצב חופשה".

השפעות עריכה

  • אי אפשר לבזוז או לכבוש את הערים או הנמלים שלך.
  • חברי ברית לא יכולים להציב לך חיילים או ספינות מלחמת בערים שלך.
  • הפועלים והמדענים לא עובדים בזמן מצב חופשה.

הערות עריכה

  • מצב חופשה נמשך לפחות 48 שעות, לאחר מכן ניתן להתחבר לשחקן ומצב החופשה יופסק באופן אוטומטי.
  • לא ניתן לפשוט עליך בזמן מצב חופשה.
  • יחידות יבשה ויחידות ימיות שמחוץ לערים יתפזרו ויחזרו לערים שמהם נשלחו למשימה.
  • משאבים על ספינות ששלחת יאבדו.
  • אפשרויות הפרימיום השונות והחידושים האוטומטיים שלהם מושהים במצב חופשה (נכנס בעדכון 0.7.4).

נכתב ע"י 35aviel35, נערך והורחב ע"י Ido Zeruya.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.