Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור

עם ראש של אייל-ניגוח עשוי מתכת וכח של עשרה גברים נוכל להוריד חומות. עכשיו יהיה קל עבור חיילך לכבוש ערים!

השפעה

מאפשר בניית איילי ברזל במגורי החיילים.Advertisement