Ikariam Wiki
Advertisement
מקדש
מקדש.png
מחקר דרוש
{{{תנאי}}}
משאבים דרושים
עץ קטן.gif   קריסטל קטן.gif

המקדש הוא מקום אמונה והרהור. הכהנים שחיים בו, עובדים את האלים ומפיצים את דבר האלים באי. תוכל לבקש מהם גם ניסים, כאשר תרחוש להם מספיק כבוד.


במקדש אתה יכול להקצות חלק מאזרחיך (כמותם תלויה ברמת המקדש) לכהנים, וכך להגדיל את אחוז האמונה באי.


כשאחוז האמונה יהיה גבוה מספיק - תוכל להפעיל את הפלא ולקבל את כל הפריווילגיות שבהפעלתו, תלוי באיזה פלא מדובר.

ככל שרמת האמונה גבוהה יותר כך הפסל משפיע יותר.

אמונה

האמונה בפסל תלויה בכמות הכוהנים ביחס לכמות האזרחים שהעירייה יכולה להכיל ובכמות הכוהנים באי.

במידה וחמישית מכמות האנשים שיכולים להיות בעירייה הם כוהנים, האמונה בעיר תהיה 100%. ==פרטי הרחבה==

  • בטבלת השדרוגים הבאה, מופיעים עלויות הבנייה המלאות ללא כל הנחה.בנוסף, מופיעות עלויות הבנייה לאחר מחקרים מוזילי עלויות בניה: גלגלת (2% הנחה) - מסומן בקיצור גל, גיאומטריה (4% הנחה נוספים, סך הכל 6% הנחה) - מסומן בקיצור גי ופלס בנאים (8% הנחה נוספים, סך הכל 14%) - מסומן בקיצור פל.
  • בטבלה מופיעה גם הפחתה מקסימלית, המסומנת בקיצור המ. הפחתה זו מתייחסת להנחה בגין מבנים מפחיתי עלויות. ההפחתה המקסימלית מחושבת לפי 32% הנחה (ההנחה המתקבלת מרמה 32, הרמה המקסימלית למבנים אלו) ובנוסף להנחה של פלס הבנאים - סך הכל 46% הנחה.
רמה משך השדרוג עלות עץ לשדרוג עלות קריסטל לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים רמת מחסן מינימלית לשדרוג !כהנים רמה
1 39ד 36ש

215
גל 210 • גי 202
פל 184 • המ 116

172
גל 168 • גי 161
פל 147 • המ 92

3.87

0

12 1
2 43ד 34ש

228
גל 223 • גי 214
פל 196 • המ 123

189
גל 185 • גי 177
פל 162 • המ 102

4.17

0

23 2
3 47ד 55ש

333
גל 326 • גי 313
פל 286 • המ 179

290
גל 284 • גי 272
פל 249 • המ 156

6.23

0

37 3
4 52ד 42ש

465
גל 455 • גי 437
פל 399 • המ 251

423
גל 414 • גי 397
פל 363 • המ 228

8.88

0

54 4
5 57ד 59ש

598
גל 586 • גי 562
פל 514 • המ 322

567
גל 555 • גי 532
פל 487 • המ 306

11.65

0

73 5
6 1ש 3ד

760
גל 744 • גי 714
פל 653 • המ 410

752
גל 736 • גי 706
פל 646 • המ 406

15.12

0

94 6
7 1ש 10ד

958
גל 938 • גי 900
פל 823 • המ 517

989
גל 969 • גי 929
פל 850 • המ 534

19.47

0

117 7
8 1ש 17ד

1,197
גל 1,173 • גי 1,125
פל 1,029 • המ 646

1,290
גל 1,264 • גי 1,212
פל 1,109 • המ 696

24.87

0

142 8
9 1ש 24ד

1,432
גל 1,403 • גי 1,346
פל 1,231 • המ 773

1,610
גל 1,577 • גי 1,513
פל 1,384 • המ 869

30.42

1
גל  1 • גי  1
פל  0 • המ  0

168 9
10 1ש 33ד

1,773
גל 1,737 • גי 1,666
פל 1,524 • המ 957

2,080
גל 2,038 • גי 1,955
פל 1,788 • המ 1,123

38.53

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

196 10
11 1ש 42ד

2,112
גל 2,069 • גי 1,985
פל 1,816 • המ 1,140

2,586
גל 2,534 • גי 2,430
פל 2,223 • המ 1,396

46.98

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

225 11
12 1ש 52ד

2,512
גל 2,461 • גי 2,361
פל 2,160 • המ 1,356

3,210
גל 3,145 • גי 3,017
פל 2,760 • המ 1,733

57.22

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

255 12
13 2ש 4ד

3,082
גל 3,020 • גי 2,897
פל 2,650 • המ 1,664

4,109
גל 4,026 • גי 3,862
פל 3,533 • המ 2,218

71.91

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

287 13
14 2ש 16ד

3,655
גל 3,581 • גי 3,435
פל 3,143 • המ 1,973

5,084
גל 4,982 • גי 4,778
פל 4,372 • המ 2,745

87.39

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

320 14
15 2ש 30ד

4,458
גל 4,368 • גי 4,190
פל 3,833 • המ 2,407

6,471
גל 6,341 • גי 6,082
פל 5,565 • המ 3,494

109.29

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

355 15
16 2ש 45ד

5,126
גל 5,023 • גי 4,818
פל 4,408 • המ 2,768

7,765
גל 7,609 • גי 7,299
פל 6,677 • המ 4,193

128.91

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

390 16
17 3ש 1ד

6,232
גל 6,107 • גי 5,858
פל 5,359 • המ 3,365

9,850
גל 9,653 • גי 9,259
פל 8,471 • המ 5,319

160.82

2
גל  2 • גי  1
פל  1 • המ  1

427 17
18 3ש 20ד

7,167
גל 7,023 • גי 6,736
פל 6,163 • המ 3,870

11,821
גל 11,584 • גי 11,111
פל 10,166 • המ 6,383

189.88

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

464 18
19 3ש 40ד

8,687
גל 8,513 • גי 8,165
פל 7,470 • המ 4,690

14,952
גל 14,652 • גי 14,054
פל 12,858 • המ 8,074

236.39

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

503 19
20 4ש 2ד

10,247
גל 10,042 • גי 9,632
פל 8,812 • המ 5,533

18,402
גל 18,033 • גי 17,297
פל 15,825 • המ 9,937

286.49

3
גל  3 • גי  2
פל  2 • המ  2

543 20
21 4ש 26ד

11,784
גל 11,548 • גי 11,076
פל 10,134 • המ 6,363

22,082
גל 21,640 • גי 20,757
פל 18,990 • המ 11,924

338.66

3
גל  3 • גי  3
פל  3 • המ  2

583 21
22 4ש 53ד

14,228
גל 13,943 • גי 13,374
פל 12,236 • המ 7,683

27,824
גל 27,267 • גי 26,154
פל 23,928 • המ 15,024

420.52

4
גל  4 • גי  4
פל  3 • המ  2

625 22
23 5ש 22ד

16,752
גל 16,416 • גי 15,746
פל 14,406 • המ 9,046

34,183
גל 33,499 • גי 32,132
פל 29,397 • המ 18,458

509.35

5
גל  4 • גי  4
פל  4 • המ  3

668 23
24 5ש 54ד

19,265
גל 18,879 • גי 18,109
פל 16,567 • המ 10,403

41,020
גל 40,199 • גי 38,558
פל 35,277 • המ 22,150

602.85

5
גל  5 • גי  5
פל  5 • המ  3

711 24
25 6ש 30ד

23,156
גל 22,692 • גי 21,766
פל 19,914 • המ 12,504

51,514
גל 50,483 • גי 48,423
פל 44,302 • המ 27,817

746.7

7
גל  7 • גי  6
פל  6 • המ  4

756 25
26 7ש 9ד

26,663
גל 26,129 • גי 25,063
פל 22,930 • המ 14,398

61,817
גל 60,580 • גי 58,107
פל 53,162 • המ 33,381

884.8

8
גל  8 • גי  8
פל  7 • המ  4

801 26
27 7ש 51ד

32,026
גל 31,385 • גי 30,104
פל 27,542 • המ 17,294

77,477
גל 75,927 • גי 72,828
פל 66,630 • המ 41,837

1,095.03

10
גל  10 • גי  9
פל  9 • המ  6

848 27
28 8ש 39ד

36,830
גל 36,093 • גי 34,620
פל 31,673 • המ 19,888

92,972
גל 91,112 • גי 87,393
פל 79,955 • המ 50,204

1,298.02

12
גל  12 • גי  11
פל  10 • המ  7

895 28
29 9ש 31ד

43,256
גל 42,390 • גי 40,660
פל 37,200 • המ 23,358

113,941
גל 111,662 • גי 107,104
פל 97,989 • המ 61,528

1,571.97

15
גל  14 • גי  14
פל  13 • המ  8

943 29
30 10ש 28ד

50,782
גל 49,766 • גי 47,735
פל 43,672 • המ 27,422

139,576
גל 136,784 • גי 131,201
פל 120,035 • המ 75,371

1,903.58

18
גל  17 • גי  17
פל  15 • המ  10

992 30
31 11ש 31ד

59,591
גל 58,399 • גי 56,015
פל 51,248 • המ 32,179

170,910
גל 167,491 • גי 160,655
פל 146,982 • המ 92,291

2,305.01

22
גל  21 • גי  20
פל  19 • המ  12

1042 31
32 12ש 40ד

68,528
גל 67,157 • גי 64,416
פל 58,934 • המ 37,005

205,093
גל 200,991 • גי 192,787
פל 176,379 • המ 110,750

2,736.21

26
גל  25 • גי  24
פל  22 • המ  14

1092 33
רמה משך השדרוג עלות עץ לשדרוג עלות קריסטל לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים רמת מחסן מינימלית לשדרוג !כהנים רמה

Advertisement