Ikariam Wiki
Advertisement
מקום מחבוא
מקום מחבוא.png
מחקר דרוש
ריגול
משאבים דרושים
עץ קטן.gif   שיש קטן.gif

מנהיג חכם תמיד שם עין לכל הכיוונים, לכן חשוב לרגל אחרי האויבים שלך. בעזרת מקום המחבוא תוכל לאמן מרגלים, אשר מסוגלים לספק לך מידע מערים אחרות. ככל שמקום המחבוא גדול יותר, תוכל לאמן יותר מרגלים.

נדרש: חקירת ריגול באקדמיה.


ריגול

לאחר "הפעלת" המרגל ושליחתו למשימת ריגול, המרגל (עבור תשלום כמובן) ינסה להסתנן לעיר המטרה. במידה וההסתננות הצליחה, המרגל נשאר מוצב בעיר המטרה ויכול לקבל משימות חדשות, או להקרא בחזרה למקום המחבוא. כל עוד קיים מרגל בעיר, תוכל לראות את כל המבנים ורמותיהם בעיר אלייה חדר המרגל. צפייה ברמות המבנים לאחר חדירת המרגל לעיר אינו מעלה את הסיכון כלל.

כל מרגל מאומן אשר לא נשלח עם משימות ריגול ונשאר במקום המחבוא, עובד בהגנה ומגדיל את הסיכוי לכשלון של משימות ריגול אויב בעיר בו הוא מוצב.


סיכונים

בכל שלב, החל מההסתננות ועד החזרה הביתה, קיים סיכון מסויים שהמרגל ייתפס. הסיכון גדל משמעותית זמן קצר לאחר השלמת משימה, לכן מומלץ לחכות ל"התקררות" לפני שליחת המרגל למשימה נוספת.
בנוסף, רמת הסיכון מושפעת מגודל העיר - בערים גדולות יותר יש יותר אזרחים, לכן הסיכוי של המרגל להתפס יורדים. בצורה דומה, בערים קטנות סיכויי המרגל להתפס גדולים יותר.
רמת הסיכון הנוכחית עבור כל אחד מהמרגלים ניתנת לצפייה בעמוד מקום המחבוא, בחלק "משימות ריגול". ככל שרמת מקום המחבוא שלך גדלה, כך הסיכוי של מרגל (מאותו מקום מחבוא) להתפס קטן.
מרגל יכול להתגלות רק בכניסה לעיר או בניסיון משימה כושל, כך שבאפשרותך "לשתול" מרגל בעיר כלשהי למשך זמן ארוך כרצונך, כל עוד הוא לא יקבל משימה.

ניתן לחשב את אחוזי סיכון המרגל דרך המשוואה הבאה:

סיכון = סיכון המשימה + סיכון תקופת צינון + (5s+2e-2t-2h)

s= מספר המרגלים המגנים על עיר המטרה.

e= רמת מקום המחבוא של עיר המטרה.

t= גודל בניין העירייה בעיר המטרה.

h= רמת מקום המחבוא של העיר ממנה נשלח המרגל.

סיכון המשימה

לכל משימת ריגול יש רמת סיכון שונה.

הסיכונים השונים הם:

משימה סיכון המשימה
הסתננות 5
רגל בחדר האוצר 24
החזר מרגל 30
בדוק מחסן 30
רגל אחרי שלב המחקר 40
סטטוס מקוון 50
רגל על חיל המשמר 70
שים לב לתנועות הצי והכוחות 80
בדוק תקשורת 90

סיכון תקופת צינון

לאחר ביצוע משימת ריגול מוצלחת, הסיכון במשימות העוקבות של המרגל עולה.

רמת הסיכון העולה לאחר ביצוע המשימה היא מחצית סיכון המשימה (למשל, עבור בדיקת תקשורת הסיכון תקופת צינון הוא 45 בעוד עבור ריגול בחדר האוצר הסיכון תקופת צינון הוא 12).

רמת סיכון זו יורדת באחוז לדקה, כך שכעבור 12 דקות הסיכון תקופת צינון מריגול בחדר האוצר תרד ל-0.

סיכון תקופת צינון ממשימות עוקבות נסכם. אם למשל המרגל נשלח לבדוק את המחסן ולאחר מכן לרגל על חיל המשמר, הסיכון תקופת צינון הכולל יהיה 50 ויירד באחוז לדקה.


גיוס מרגלים

גיוס מרגלים עולה 150 זהב קטן.gif, 80 קריסטל קטן.gif וכן זמן קצר הדרוש לאימון.

בניגוד ליחידות לוחמות אחרות, מרגלים אינם דורשים תחזוקה וכן לא ניתן ליצור רשימת אימון למרגלים. בדומה ליחידות לוחמות אחרות, ככל שרמת מקום המחבוא גדולה יותר, כך זמן האימון לכל מרגל קטן.


פרטי הרחבה

  • בטבלת השדרוגים הבאה, מופיעים עלויות הבנייה המלאות ללא כל הנחה.בנוסף, מופיעות עלויות הבנייה לאחר מחקרים מוזילי עלויות בניה: גלגלת (2% הנחה) - מסומן בקיצור גל, גיאומטריה (4% הנחה נוספים, סך הכל 6% הנחה) - מסומן בקיצור גי ופלס בנאים (8% הנחה נוספים, סך הכל 14%) - מסומן בקיצור פל.
  • בטבלה מופיעה גם הפחתה מקסימלית, המסומנת בקיצור המ. הפחתה זו מתייחסת להנחה בגין מבנים מפחיתי עלויות. ההפחתה המקסימלית מחושבת לפי 32% הנחה (ההנחה המתקבלת מרמה 32, הרמה המקסימלית למבנים אלו) ובנוסף להנחה של פלס הבנאים - סך הכל 46% הנחה.


רמה משך השדרוג עלות עץ לשדרוג עלות שיש לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים רמת מחסן מינימלית לשדרוג ! מקסימום מרגלים זמן אימון מרגל רמה
1 24ד

113
גל 110 • גי 106
פל 97 • המ 61

-

1.13

0

1 14:{{#pad:

15|2|0}}

1


2 36ד

248
גל 243 • גי 233
פל 213 • המ 133

-

2.48

0

2 13:{{#pad:

33|2|0}}

2


3 48ד 36ש

402
גל 393 • גי 377
פל 345 • המ 217

-

4.02

0

3 12:{{#pad:

52|2|0}}

3


4 1ש 1ד

578
גל 566 • גי 543
פל 497 • המ 312

129
גל 126 • גי 121
פל 110 • המ 69

7.07

0

4 12:{{#pad:

14|2|0}}

4


5 1ש 15ד

779
גל 763 • גי 732
פל 669 • המ 420

197
גל 193 • גי 185
פל 169 • המ 106

9.76

0

5 11:{{#pad:

37|2|0}}

5


6 1ש 30ד

1,007
גל 986 • גי 946
פל 866 • המ 543

275
גל 269 • גי 258
פל 236 • המ 148

12.82

0

6 11:{{#pad:

2|2|0}}

6


7 1ש 45ד

1,267
גל 1,241 • גי 1,190
פל 1,089 • המ 684

366
גל 358 • גי 344
פל 314 • המ 197

16.33

0

7 10:{{#pad:

29|2|0}}

7


8 2ש 1ד

1,564
גל 1,532 • גי 1,470
פל 1,345 • המ 844

471
גל 461 • גי 442
פל 405 • המ 254

20.35

1
גל  1 • גי  0
פל  0 • המ  0

8 9:{{#pad:

58|2|0}}

8


9 2ש 18ד

1,903
גל 1,864 • גי 1,788
פל 1,636 • המ 1,027

593
גל 581 • גי 557
פל 509 • המ 320

24.96

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

9 9:{{#pad:

28|2|0}}

9


10 2ש 36ד

2,288
גל 2,242 • גי 2,150
פל 1,967 • המ 1,235

735
גל 720 • גי 690
פל 632 • המ 396

30.23

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

10 8:{{#pad:

59|2|0}}

10


11 2ש 54ד

2,728
גל 2,673 • גי 2,564
פל 2,346 • המ 1,473

900
גל 882 • גי 846
פל 774 • המ 486

36.28

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

11 8:{{#pad:

32|2|0}}

11


12 3ש 14ד

3,230
גל 3,165 • גי 3,036
פל 2,777 • המ 1,744

1,090
גל 1,068 • גי 1,024
פל 937 • המ 588

43.2

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

12 8:{{#pad:

7|2|0}}

12


13 3ש 35ד

3,801
גל 3,724 • גי 3,572
פל 3,268 • המ 2,052

1,312
גל 1,285 • גי 1,233
פל 1,128 • המ 708

51.13

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

13 7:{{#pad:

43|2|0}}

13


14 3ש 56ד

4,453
גל 4,363 • גי 4,185
פל 3,829 • המ 2,404

1,569
גל 1,537 • גי 1,474
פל 1,349 • המ 847

60.22

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

14 7:{{#pad:

19|2|0}}

14


15 4ש 19ד

5,195
גל 5,091 • גי 4,883
פל 4,467 • המ 2,805

1,866
גל 1,828 • גי 1,754
פל 1,604 • המ 1,007

70.61

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

15 6:{{#pad:

57|2|0}}

15


16 4ש 42ד

6,042
גל 5,921 • גי 5,679
פל 5,196 • המ 3,262

2,212
גל 2,167 • גי 2,079
פל 1,902 • המ 1,194

82.54

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

16 6:{{#pad:

37|2|0}}

16


17 5ש 7ד

7,008
גל 6,867 • גי 6,587
פל 6,026 • המ 3,784

2,613
גל 2,560 • גי 2,456
פל 2,247 • המ 1,411

96.21

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

17 6:{{#pad:

17|2|0}}

17


18 5ש 34ד

8,108
גל 7,945 • גי 7,621
פל 6,972 • המ 4,378

3,078
גל 3,016 • גי 2,893
פל 2,647 • המ 1,662

111.86

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

18 5:{{#pad:

58|2|0}}

18


19 6ש 1ד

9,363
גל 9,175 • גי 8,801
פל 8,052 • המ 5,056

3,617
גל 3,544 • גי 3,399
פל 3,110 • המ 1,953

129.8

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

19 5:{{#pad:

40|2|0}}

19


20 6ש 30ד

10,793
גל 10,577 • גי 10,145
פל 9,281 • המ 5,828

4,243
גל 4,158 • גי 3,988
פל 3,648 • המ 2,291

150.36

2
גל  2 • גי  2
פל  1 • המ  1

20 5:{{#pad:

23|2|0}}

20


21 7ש 47ש

12,423
גל 12,174 • גי 11,677
פל 10,683 • המ 6,708

4,968
גל 4,868 • גי 4,669
פל 4,272 • המ 2,682

173.91

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

21 5:{{#pad:

7|2|0}}

21


22 7ש 32ד

14,282
גל 13,996 • גי 13,425
פל 12,282 • המ 7,712

5,810
גל 5,693 • גי 5,461
פל 4,996 • המ 3,137

200.92

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

22 4:{{#pad:

52|2|0}}

22


23 8ש 6ד

16,401
גל 16,072 • גי 15,416
פל 14,104 • המ 8,856

6,787
גל 6,651 • גי 6,379
פל 5,836 • המ 3,664

231.88

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

23 4:{{#pad:

37|2|0}}

23


24 8ש 41ד

18,816
גל 18,439 • גי 17,687
פל 16,181 • המ 10,160

7,919
גל 7,760 • גי 7,443
פל 6,810 • המ 4,276

267.35

3
גל  3 • גי  3
פל  2 • המ  2

24 4:{{#pad:

23|2|0}}

24


25 9ש 18ד

21,570
גל 21,138 • גי 20,275
פל 18,550 • המ 11,647

9,233
גל 9,048 • גי 8,679
פל 7,940 • המ 4,985

308.03

3
גל  3 • גי  3
פל  3 • המ  2

25 4:{{#pad:

10|2|0}}

25


26 9ש 56ד

24,709
גל 24,214 • גי 23,226
פל 21,249 • המ 13,342

10,758
גל 10,542 • גי 10,112
פל 9,251 • המ 5,809

354.67

3
גל  3 • גי  3
פל  3 • המ  2

26 3:{{#pad:

58|2|0}}

26


27 10ש 37ד

28,288
גל 27,722 • גי 26,590
פל 24,327 • המ 15,275

12,526
גל 12,275 • גי 11,774
פל 10,772 • המ 6,764

408.14

4
גל  4 • גי  4
פל  3 • המ  2

27 3:{{#pad:

46|2|0}}

27


28 11ש 20ד

32,368
גל 31,720 • גי 30,425
פל 27,836 • המ 17,478

14,577
גל 14,285 • גי 13,702
פל 12,536 • המ 7,871

469.45

4
גל  4 • גי  4
פל  4 • המ  2

28 3:{{#pad:

35|2|0}}

28


29 12ש 4ד

37,019
גל 36,278 • גי 34,797
פל 31,836 • המ 19,990

16,956
גל 16,616 • גי 15,938
פל 14,582 • המ 9,156

539.75

5
גל  5 • גי  5
פל  4 • המ  3

29 3:{{#pad:

24|2|0}}

29


30 12ש 51ד

42,321
גל 41,474 • גי 39,781
פל 36,396 • המ 22,853

19,716
גל 19,321 • גי 18,533
פל 16,955 • המ 10,646

620.37

6
גל  5 • גי  5
פל  5 • המ  3

30 3:{{#pad:

14|2|0}}

30


31 13ש 41ד

48,365
גל 47,397 • גי 45,463
פל 41,593 • המ 26,117

22,917
גל 22,458 • גי 21,541
פל 19,708 • המ 12,375

712.82

6
גל  6 • גי  6
פל  6 • המ  4

31 3:{{#pad:

4|2|0}}

31


32 14ש 33ד

55,255
גל 54,149 • גי 51,939
פל 47,519 • המ 29,837

26,631
גל 26,098 • גי 25,033
פל 22,902 • המ 14,380

818.86

7
גל  7 • גי  7
פל  6 • המ  4

32 2:{{#pad:

55|2|0}}

32
רמה משך השדרוג עלות עץ לשדרוג עלות שיש לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים רמת מחסן מינימלית לשדרוג ! מקסימום מרגלים זמן אימון מרגל רמה

הערות: 1. רמה 32 היא הרמה המקסימלית עבור מקום מחבואAdvertisement