FANDOM


המרגל נותן לך אינפורמציה על העיר ו/או השחקן שאחריו אתה מרגל.


לשם הפעלת מרגל, דרוש המחקר ריגול, שאחריו ניתן לבנות מקום מחבוא, שממנו ניתן לאמן ולהפעיל מרגלים. דיווחים על מרגלים יופיעו בבית המחבוא, ודו"חות ריגול ישמרו בארכיון בית הריגול לזמן מוקצב (תמורת אמברוסיה ניתן לשמור בארכיון קבוע).


המרגל נותן לך אפשרות לתכנן התקפה על אותו שחקן מדובר, או לגלות עליו אינפורמציה מכל סיבה שתרצה.


מרגל עלול להתגלות - לא קל לרגל בעיר אחרת. סיכוי הגילוי (הסיכוי מופיע בשליחת המרגל ולפני כל משימה - אבל גם אם יש 5% סיכוי גילוי - לא אומר בוודאות שהוא לא ייתפס) תלוי ברמת בית הריגול שלך, ברמת העיר שעליה מרגלים, ברמת בית הריגול שלה, ובכמות המרגלים של בעל העיר השוהים בעיר.


אופציות המרגל

  • ריגול בחדר האוצר - נותן לך נתונים אודות כמות הזהב שבעיר.
  • ריגול במחסן - נותן לך נתונים אודות המשאבים שבעיר.
  • ריגול אחר המחקר - נותן לך נתונים אודות ההתקדמות במחקרים של אותו שחקן.
  • ריגול אחר סטטוס המשתמש - נותן לך את האינפורמציה האם אותו שחקן מחובר באותו רגע, או אם לא.
  • ריגול על חיל המשמר - נותן לך מידע אודות החיילים הנמצאים באותה עיר.
  • ריגול על הצי - נותן לך מידע על כניסת ויציאת הספינות מאותה עיר - את מי אותו שחקן בוזז, עם מי העיר סוחרת.
  • בדיקת תקשורת - המרגל יכול לבדוק עם מי אותו שחקן מנהל מגעים - ממי ולמי הוא שולח הודעות, ועוד מידע.
  • החזרת מרגל - החזרה של המרגל לעיר המוצא.


כמובן שאת המידע מקבלים במידה והריגול הצליח, והמרגל לא התגלה.

ראו גם

מדריך ריגול

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.