Ikariam Wiki
Advertisement

המשאבים הם חומרי היסוד של המשחק, והם מהווים בסיס לרוב הפעולות שניתן לעשות במשחק. ניתן לחלק את המשאבים ל3 קטגוריות:

 • חומרי בנייה (עץ קטן.gif)- ניתן לכנות אותם גם "עצים" (עץ). הם ניתנים לייצור בכל עיר ובכל אי- דרך המנסרה של האי. כל שחקן יכול להתחיל ייצר עצים החל מרגע ההרשמה למשחק.
 • משאבי יוקרה (קריסטל קטן.gifגופרית קטן.gifיין קטן.gifשיש קטן.gif)- אלו משאבים שניתנים לייצור באיי המשחק. ניתן להתחיל לייצר את המשאבים הלו רק לאחר חקירת המחקר שפע באקדמיה. בכל אי ניתן לייצר רק משאב יוקרה אחד שסוגו קבוע מראש- בנוסף לעצים (חומרי הבנייה).
 • אחרים- יסודות נוספים במשחק, שלא נהוג לשייך לקבוצות המשאבים שהוצגו (חומרי הבנייה ומשאבי היוקרה).

חומרי הבנייה (עץ)

עץ

חומרי הבנייה, או עץ עץ קטן.gif- הוא משאב בעל שימושים רבים ומשום כך הוא נחשב למשאב הבסיסי ביותר במשחק. ניתן לייצר את העצים במנסרה של האי.
בהתאם לאחד משמותיו (חומר בנייה)- העץ דרוש להרחבת האימפריה; בנייה ושדרוג של כל אחד מהמבנים בערים (המבנים הרגילים, מוזילי העלויות ומגדילי הייצור כאחד), לשדרוג המנסרה באיים, ולשדרוג אתרי החציבה של כל אחד ממשאבי היוקרה. העץ דרוש גם לבניית הצבא; היחידות היבשתיות וספינות המלחמה.
כל פועל שמייצר עבורכם עצים במנסרה- עולה לכם 3 זהב זהב קטן.gif לשעה. לאחר שחקרתם ידיים עוזרות, תוכלו להעסיק עד 50% יותר פועלים, אך כמות הייצור תוכל לגדול רק עד 25%, משום שכל 4 פועלים עוזרים- יחצבו משאב אחד ולכן כל משאב שנחצב מטעם "ידיים עוזרות- יעלה לכם פי 4 ממשאב שנחצב באופן רגיל.

משאבי היוקרה

כדי להתחיל לייצר משאבי יוקרה, יש לחקור ראשית את המחקר שפע. כל אי ברחבי העולם של איקרים מכיל משאב יוקרה אחד (מתוך 4 משאבי היוקרה הקיימים), כך שאם שחקן מעוניין במשאבי יוקרה נוספים שלא נמצאים ברשותו בתחילת דרכו במשחק- יהיה עליו עיר חדשה באי עם המשאב הרצוי, לסחור עם שחקנים אחרים, לבזוז את המשאבים משחקנים אחרים או לסחור בעזרת סוחר הפרמיום ביחס של 1:1.
כל פועל שמייצר עבורכם משאב יוקרה- עולה לכם 3 זהב זהב קטן.gif לשעה. לאחר שחקרתם ידיים עוזרות, תוכלו להעסיק עד 50% יותר פועלים, אך כמות הייצור תוכל לגדול רק עד 25%, משום שכל 4 פועלים עוזרים- יחצבו משאב אחד ולכן כל משאב שנחצב מטעם "ידיים עוזרות- יעלה לכם פי 4 ממשאב שנחצב באופן רגיל. ישנם ארבעה סוגים של משאבי יוקרה, כאשר לכל משאב שכזה יש שימושים ויתרונות משלו:

קריסטל

קריסטל

קריסטל קריסטל קטן.gif הניתן לחציבה במכרה הקריסטל- משמש לבנייה ושדרוג של האקדמיה והמקדש, שדרוג של הארמון ושל מגורי המושל, גיוס של רופאים במגורי החיילים, גיוס של מרגלים במקום המחבוא, שדרוג ושיפור יחידות צבאיות וספינות קרב בבית המלאכה, וביצוע ניסויים באקדמיה שמטרתם השגת נקודות מחקר נוספות.
ניתן לתרום קריסטל לכל הפלאים, מלבד כאלו שנמצאים על אי שמשאב היוקרה שלו הוא קריסטל.

גופרית

גופרית

גופרית גופרית קטן.gif הניתנת לחציבה בבור הגופרית- משמש בעיקר לבנייה של מרבית היחידות והספינות הצבאיות במגורי החיילים ובמספנה, ולשדרוג של הארמון ושל מגורי המושל.
ניתן לתרום גופרית לכל הפלאים, מלבד כאלו שנמצאים על אי שמשאב היוקרה שלו הוא גופרית.

יין

יין

יין יין קטן.gif הניתן לגידול בכרם (גפן)- משמש להגשה בבית המרזח, לשדרוג של הארמון ושל מגורי המושל, ליצירת הסחות בתחום הריגול, וכן לגיוס טבחים במגורי החיילים.
ניתן לתרום יין לכל הפלאים, מלבד כאלו שנמצאים על אי שמשאב היוקרה שלו הוא יין.

שיש

שיש

שיש שיש קטן.gif הניתן לחציבה במחצבה- משמש לבניית ושדרוג של מרבית המבנים (פרט לאקדמיה ולמקדש), דבר שהופך אותו כמובן למשאב מאוד מבוקש.
ניתן לתרום שיש לכל הפלאים, מלבד כאלו שנמצאים על אי שמשאב היוקרה שלו הוא שיש.

אחרים

 1. אזרחים אייקון אזרח.gif- האזרחים בעיר שלך יכולים להיות חוצבי עצים, חוצבי משאבי יוקרה, מדענים, כוהנים או לייצר עבורך זהב. ניתן להמיר את האזרחים שבעיר שלך גם ליחידות צבאיות ולספינות קרב. כמות האזרחים מושפעת משביעות הרצון של האזרחים.
 2. אמברוסיה אמברוסיה קטן.gif- ע"פ המיתולוגיה היוונית- האמברוסיה הוא מזון האלים. במשחק, האמברוסיה היא מעין משאב "פרמיום" המשמש לתשלום בתמורה לאופציות המיוחדות המוצעות ב"איקרים פלוס.
 3. זהב זהב קטן.gif- הזהב מתקבל ע"י האזרחים שלך, או דרך סחר בתחנת סחר. ניתן לקנות בעזרות ספינות מטען, לשלם ליחידות צבאיות, לקנות בעזרתו משאבים, ועוד. כמות הזהב היא גלובאלית לכל ערי השחקן.
 4. חוזה סחורות תרבות אייקון תרבות.gif- חוזה שמטרתו העלאת שביעות הרצון של האזרחים בערים שלך. כדי לחתום על חוזה סחורות תרבות יש צורך במקום פנוי במוזיאון. החוזה הזה, בדומה לשאר החוזים, נחתם יחד עם שחקנים אחרים דרך הודעת דיפלומטיה.
 5. נקודות דיפלומטיה- מתקבלות כאשר אתה בונה שגרירות. בנייה ראשונית תעניק לך 3 נקודות דיפלומטיה. שדרוג של המבנה יעניק לך נקודה נוספת על כל שלב של המבנה. נקודות דיפלומטיה דרושות כדי לחתום על חלק מהחוזים, וכן כדי לצרף שחקנים לברית שלך- במידה ואתה המנהיג. לא ניתן להעביר נקודות דיפלומטיה בין שחקן לשחקן.
 6. נקודות מחקר מחקר קטן.gif- מיוצרות ע"י מדענים באקדמיה או ע"י ביצוע ניסויים. נקודות מחקר דרושות כדי לבצע מחקרים. כל הערים של השחקן חולקות את אותן נקודות המחקר.
 7. נקודות פעולה נקודות פעולה.gif- נקודות פעולה קובעות כמה משימות ניתן לבצע באותה העיר באותו זמן. ככל ששלב המבנה של בניין העירייה גבוה יותר כך יש לעיר יותר נקודות פעולה. עם סיום משימה בעיר, נקודת הפעולה ניתנת שוב לשימוש בעיר.
 8. ספינת מטען ספינת מטען קטנה.png- ניתן להשתמש בספינות מטען כדי להעביר משאות מסוגים שונים, כמו משאבים ויחידות צבאיות. רכישה של ספינות הסחר תתבצע בנמל תמורת זהב. ככל שיש לך יותר ספינות סחר כך מחירן עולה.Advertisement