FANDOM

Korelkashri

(מוכר בשם korel)

מנהל מערכת איקיפדיה מפעיל מערכת איקיפדיה
  • אני גר בישראל
  • נולדתי בתאריך

    9
    בינואר
    
  • העיסוק שלי הוא לימודים.
  • אני זכר

ראש צוות היצירתיות ואחראי האיקיפדיה.

Diplomat ship

חבר צוות היצירתיות & חבר צוות החדשות- אחראי מחלקת חדשות האיקר + מסקר שרת אלפא + מפקח מחלקת צחוק האיקר + אחראי ועורך גיליון מצב הפורום

רשימת המדריכים (חלקית) שערכתי

המדריך המלא לצי הימי
החדשות
הלבן
הקרב היבשתי
הקרב הימי
ימיים - הספינות והמחלקות
הקרב הימי

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.