Ikariam Wiki

נבחרי הפורום הינה פעילות של צוות היצירתיות אשר בסופה נבחרים המשתמשים בקטגוריות השונות לשנה המסויימת בה נערך הטקס. בטקס זה, מציעה קהילת הפורום והמשחק משתמשים בקטגוריות השונות: מנהל הפורום של השנה, המשתמש היצירתי של השנה, המעצב של השנה וכו'. לאחר שכלול ההצעות, נפתח סקר לכל קטגורייה שבסיום הסקר נבחר ה-משתמש בכל קטגורייה ע"י קהילת הפורום!

תוצאות נבחרי הפורום לשנת 2010-2011

בקטגוריית "דיון השנה" זכה : האם אלוהים קיים?

בקטגוריית "משתמש השנה מבחינת פעילות והשקעה" זכה : AngelDream

בקטגוריית "מעצב השנה" זכה : AngelDream

בקטגוריית "פורום השנה" זכה : הייד פארק

בקטגוריית "סמיילי השנה" זכה : הסמיילי הקופץ (lol)

בקטגוריית "מנהל הפורום של השנה" זכה : MR_X

בקטגוריית "מנהל המשחק של השנה" זכה : MR_X

בקטגוריית "המשתמש היצירתי של השנה" זכה : Bad killer

בקטגוריית "כתב השנה" זכה : AngelDream

בקטגוריית "פרוייקט השנה" זכה : לילה לבן 3

בקטגוריית "עיצוב השנה" זכה : האווטר של MR_X

תוצאות נבחרי הפורום לשנת 2011-2012

בקטגוריית "דיון השנה" זכה : ימנים/שמאלנים

בקטגוריית "משתמש השנה מבחינת פעילות והשקעה" זכה : Bad killer

בקטגוריית "מעצב השנה" זכה : Bdex|E

בקטגוריית "פורום השנה" זכו שני פורומים: עזרה ושאלות + הייד פארק

בקטגוריית "סמיילי השנה" זכה : הסמיילי הצוחק (:D)

בקטגוריית "מנהל הפורום של השנה" זכה : נוי המימון

בקטגוריית "מנהל המשחק של השנה" זכה : Mr_X

בקטגוריית "כתב השנה" זכה : korel

בקטגוריית "פרוייקט השנה" זכה : לילה לבן 5

בקטגוריית "עיצוב השנה" זכה : עיצוב