Ikariam Wiki
Advertisement

תיאור[]

המדענים שלנו רוצים לבחון את התיאוריות שלהם בפועל. ניסיונות מסוגים אלה ככל הנראה יזרזו את המחקר, אבל זה אומר שאנחנו צריכים כמות מסוימת של ציוד מעבדה נוסף.


דרישות[]

21,360 נקודות מחקר והמחקר: אופטיקה(מדע)

מאפשר[]

מחקר זה מעניק לנו את היכולת להחליף קריסטלים תמורת נקודות מחקר, וגם המחקר מאפשר את צורת הממשל: טכנוקרטיה.

Advertisement