FANDOM


ניצחון של כבר הברברים הוא אמנם פשוט, אבל יש דרכים שבהם אפשר להוריד את כמות האבידות וגם לחסוך בזהב

מה צריך לדעת? עריכה

צריך לדעת את רמת החומה ואת גודל שדה הקרב, את רמת החומה פשוט למצוא (פשוט לוחצים על כפר הברברים), אם רוצה למצוא את גדול שדה הקרב צריך ללחוץ על "בזוז" בתפריט שנפתח כאשר לוחצים על כפר הברברים ולרדת למטה.

איך משתמשים במידע לטובתנו? עריכה

אם רמת החומה היא 5 ומטה, 3 מרגמות יספיקו, אם היא 5-10 אז 6 מרגמות יספיקו, אם היא 10-15 אז 12 מרגמות יספיקו, כמובן שצריך גם קו ראשון, זו רק כמות הארטילריה שנדרשת.

לפי רמת העיר ניתן לדעת באיזה נגלות לשלוח את החיילים וככה לא לבזבז זהב על חיילים מיותרים בעתודה או (יותר גרוע) לשלוח מעט מדי חיילים.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.