Ikariam Wiki
Advertisement

בונים מוסמכים[]

עלות משאבי כל המבנים * 0.01. משאבים שהושקעו במבנים שפורקו לא נחשבים בניקוד.  הנחות לא נחשבות - למשל, מבנה שעלותו המקורית 1000 עץ יזכה ב-10 נקודות. גם מי שחקר פלס בנאים, ועלות המבנה בשבילו היא 860 עץ, יקבל 10 נקודות. גם למי שיש נגרייה ברמה גבוהה ועלות המבנה בשבילו היתה, למשל, 600 עץ, יקבל 10 נקודות.  ניקוד בונים מוסמכים כן מחושב בניקוד הכללי.

Advertisement