Ikariam Wiki
Advertisement
ניקוד
ניקוד.jpg
הניקוד מתעדכן כל שעה בX:25

הסבר

רשימת הניקוד היא רשימה המכילה את כל השחקנים של השרת ומסדר אותם לפי הישיגיהם בתחומים מסויימים במשחק. כל עמוד בטבלאות הניקוד מייצג 50 שחקנים, כאשר גם העמודים וגם השחקנים שבהם- מסודרים בהתאם לכמות הניקוד.

אפשרויות חיפוש

  • הגבלת החיפוש ל"חברים בלבד"- תציג בטבלה רק את השחקנים הנמצאים ברשימת החברים שלך.
  • הגבלת החיפוש ל"חברים בברית בלבד"- תציג בטבלה רק את השחקנים הנמצאים בברית שלך.
  • הגבלת החיפוש ל"חברים בלבד"+"חברים בברית בלבד"- תציג בטבלה רק את השחקנים הנמצאים בברית שלך וגם ברשימת החברים שלך.

תצוגת שחקנים בטבלה

  • הדירוג שלך בטבלה יסומן תמיד בצבע ירוק.
  • דירוג של חברי הברית יסומן תמיד בצבע צהוב.
  • שחקנים שנמצאים במצב חופשה יסומנו ע"י האייקון: אייקון חופשה.png.
  • שחקנים שהורחקו מן המשחק יסומנו ע"י האייקון: אייקון באן.png.

הערות נוספות

  • שחקני בעלי ניקוד זהה במשחק יהיו בעלי דירוג זהה בטבלת הניקוד.
  • הניקוד אינו מתעדכן מיד לאחר ביצוע פעולות במשחק, אלא כל שעה בX:25 (01:25, 02:25 וכו'..).

סוגי ניקוד

הניקוד מתחלק ל13 תחומים, ולכן יש 13 סוגים של טבלאות ניקוד:

סך כל הניקוד (ניקוד כללי)

נקודות בונים מוסמכים + נקודות גנרלים + נקודות מדענים + מספר האזרחים באימפריה כולה.

בונים מוסמכים

עלות משאבי כל המבנים * 0.01.
משאבים שהושקעו במבנים שפורקו לא נחשבים בניקוד.
הנחות לא נחשבות - למשל, מבנה שעלותו המקורית 1000 עץ יזכה ב-10 נקודות. גם מי שחקר פלס בנאים, ועלות המבנה בשבילו היא 860 עץ, יקבל 10 נקודות. גם למי שיש נגרייה ברמה גבוהה ועלות המבנה בשבילו היתה, למשל, 600 עץ, יקבל 10 נקודות.
ניקוד בונים מוסמכים כן מחושב בניקוד הכללי.

שלבי בנייה

סך כל רמות המבנים בכל הערים.
הנקודות לא מחושבות לניקוד הכללי.
מבנים שפורקו או רמות שהורדו לא נחשבים.
כל רמה של כל מבנה = 1 נקודה
ניקוד שלבי בנייה אינו מחושב בניקוד הכללי.

מדענים

שווי נקודות המחקר של מחקרים שהושלמו * 0.02.
לכל מחקר יש שווי בנקודות מחקר.
כל מחקר שהושלם/נקנה מזכה בניקוד.
ניקוד מדענים כן מחושב בניקוד הכללי.

שלבי מחקר

סך המחקרים שהושלמו * 4.
הנקודות לא מחושבות לניקוד הכללי.
כל מחקר, לא משנה באיזו תחום ובאיזו רמה = 4 נקודות
ניקוד שלבי מחקר אינו מחושב בניקוד הכללי.

גנרלים

עלות משאבי כל היחידות והספינות * 0.02.
עלות משאבי ספינות ויחידות שנהרגו או פוטרו לא נחשבים.
הנחות לא נחשבות - למשל, איל ברזל עולה 0 גופרית ו-220 עץ, סך הכל 220 משאבים, ולכן מזכה ב-4.4 נקודות גנרלים. גם למי שיש נגריה ואזור ניסוי בחומרי נפץ והעלות של ייצור אייל הברזל שלי היתה נמוכה יותר, עדיין יקבל 4.4 נקודות.
ניקוד גנרלים כן מחושב בניקוד הכללי.

מלאי זהב

כמות הזהב שיש לשחקן.
על כל 1 זהב שיש לשחקן- יש 1 ניקוד מלאי זהב.
ניקוד מלאי זהב אינו מחושב בניקוד הכללי.

נקודות התקפה

עלות משאבי כל יחידה שהושמדה * 0.05 והתוצאה מעוגלת כלפי מעלה.
נקודות התקפה נצברות עבור יחידות ששחקן השמיד כשהוא התוקף.
הניקוד פוחת ב-5% מדי יום (בתנאי שהשחקן לא נמצא במצב חופשה), ולכן ניקוד גבוה מעיד בדרך כלל על פעילות עדכנית של השחקן. דוגמת חישוב-
פלנקס עולה 40 עץ ו-30 גופרית. סך הכל 70 משאבים * 0.05 = 3.5. מעגלים למעלה = 4.0 (שימו לב שהשמדת 10 פלנקסים לא מזכה ב-35 נקודות אלא ב-40)
ניקוד התקפה והגנה אינו מחושב בניקוד הכללי.

נקודות הגנה

עלות משאבי כל יחידה שהושמדה * 0.05 והתוצאה מעוגלת כלפי מעלה.
נקודות הגנה נצברות עבור יחידות ששחקן השמיד כשהוא המגן.
הניקוד פוחת ב-5% מדי יום (בתנאי שהשחקן לא נמצא במצב חופשה), ולכן ניקוד גבוה מעיד בדרך כלל על פעילות עדכנית של השחקן. דוגמת חישוב-
פלנקס עולה 40 עץ ו-30 גופרית. סך הכל 70 משאבים * 0.05 = 3.5. מעגלים למעלה = 4.0 (שימו לב שהשמדת 10 פלנקסים לא מזכה ב-35 נקודות אלא ב-40)
ניקוד התקפה והגנה אינו מחושב בניקוד הכללי.

סוחר (נקודות סחר)

כל זהב שמבוזבז בתחנת הסחר * 0.001.
הניקוד פוחת ב-5% מדי יום, ולכן ניקוד גבוה מעיד בדרך כלל על פעילות עדכנית של השחקן.
ניקוד סוחר אינו מחושב בניקוד הכללי.

משאבים

סך המשאבים שהשחקן השתמש בהם * 0.01.
סכום כל המשאבים שהשחקן תרם, בנה מבנים וייצר בהם יחידות (כולל יחידות שכבר הושמדו).
משאבים שהושקעו בייצור יחידות לפני העדכון לגירסה 0.3.4 לא מחושבים.
ניקוד משאבים אינו מחושב בניקוד הכללי.

תרום (תרומות)

סך המשאבים שהשחקן תרם בכל האיים * 0.01.
ניקוד תרום אינו מחושב בניקוד הכללי.

נקודות לכידה

סך נקודות הלכידה שהשיג השחקן עד סוף הסבב האחרון.
סבבי הפיראטים מסתיימים ומתאפסים לאחר 21 ימים מתחילת הסבב, ומיד בסיום סבב מתחיל סבב חדש.
נקודות לכידה אינן מחושבות בניקוד הכללי.

Advertisement