FANDOM


יחידות יבשתיותעריכה

יחידות חיל רגלים כבד (שורת טווח קרוב):

פלנקס - 1.4

ענק קיטור - 6.2

יחידות חיל רגלים קל (אגפים):

נושא חנית - 0.6

נושא חרב - 1.2

יחידות ארוכות טווח (שורת טווח רחוק):

קלע - 0.4

קשת - 1.1

רובאי - 4

יחידות ארטילריה:

איל ברזל - 4.4

קטפולטה -11.2

מרגמה - 31

יחידות הגנה אווירית:

גירוקופטר - 2.5

יחידות התקפה אווירית (מפציצים):

מפציץ - 5.8

יחידות תמיכה (רזרבה / עתודה):

טבח - 4

רופא - 10

יחידות ימיות עריכה

ספינת איל ברזל- 5

ספינת להביור- 6.2

ספינת קטפולטה- 6.4

ספינת מרוץ ממונעת- 6.4

ספינת בליסטרה- 6.8

ספינת שירות- 11

צוללת- 18.2

ספינת מרגמה-22.4

ספינת קיטור ניגוח- 24

ספינת טילים- 28

נושאת מפציצים- 28

(היחידות מסודרות על פי המיקום שלהן בשדה הקרב בכל חלקה, ובסדר מלמעלה למטה מהיחידה בעלת שווי הגנרלים הנמוך ביותר ליחידה בעלת שווי הגנרלים הגבוה ביותר)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.