FANDOM


זוכים בפיראטים ה-50 שחקנים עם הכי הרבה נקודות לכידה בשעת העדכון. ניתן לראות כמה נקודות לכידה יש לך כאן.

ישנם 2 דרכים להשיג נקודות לכידה, לייצר במבצר הפיראטים שלך או לקחת לאחרים (לפשוט עליהם).

כדי להגן על נקודות הלכידה שלך צריך כוח צוות, כל 10 נקודות לכידה ניתנות להמרה לכוח צוות אחד, ניתן לסיים במיידי המרה של כוח הצוות בתמורה ל-10 אמברוסיה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.