FANDOM


נקודות הפעולה ניתנות לפירוש כ"מספר הדברים שאתה יכול לעשות בו זמנית".
נקודות פעולה מנוצלות למסחר, בזיזה ומצור. כל פעולה עולה נקודת פעולה אחת, ללא תלות במספר היחידות והספינות המועברות, ומוחזרת כאשר הפעולה מסתיימת.

מספר נקודות הפעולה הבסיסי של כל עיר הוא 3. על כל 4 הרחבות של בניין העירייה מתקבלת נקודת פעולה נוספת.
נקודות הפעולה נספרות בנפרד לכל אחת מהערים שברשותך.

ביטול פעולות

צבאות וציים יכולים להקרא חזרה כאשר הם בדרך ליעדם. פעולה זו תגרום להם לשוב על עקבותיהם אל העיר ממנה יצאו, אך נקודת הפעולה תוחזר רק כאשר הם יגיעו לעיר. לכן, ככל שהכוחות יהיו יותר רחוקים, כך ייקח להם (ולנקודת הפעולה) לחזור. במידה והצבא כבר הגיע ליעדו, הוא אינו יכול להקרא חזרה עד שיסיים את משימתו.

כאשר ספינות מטען נושאות סחורות או חיילים בין ערים של אותו שחקן, הן משוחררות מיד כאשר הן מגיעות. כאשר הן במשימה לעיר זרה עליהן להגיע ולחזור, לכן הזמן שייקח להן הינו כפול.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.