FANDOM


החל מהרגע שחקרת את המחקר של הקמת ממשלה, ניתן לקבוע את שיטת הממשל עבור ממלכת האי שלך.
ישנן 8 צורות ממשל שונות, כאשר כל שחקן יכול לקבוע את צורת הממשל שמתאימה בשבילו- ע"י כניסה לארמון.
לכל שיטה יתרונות וחסרונות שעל-פיהם מומלץ לבחור את שיטת הממשל. שיטת הממשל שתבחר- תהיה תקפה בכל הערים ששייכות לשחקן.
החלפה של שיטת הממשל תעלה 5000 זהב לכל עיר שיש ברשותו של השחקן (כלומר שחקן שיש לו 5 ערים, ישלם 25000 זהב), ותגרור אנרכיה למשך זמן מסויים- 30 דקות לכל עיר שיש ברשותו של השחקן (כלומר שחקן שיש לו 5 ערים, יחכה 150 דקות עד לשינוי מוחלט של שיטת הממשל ויסבול מאנרכיה בזמן הזה).
במקרה שעיר הבירה של השחקן נכבשת, צורת הממשל תוחלף לקסנוסרסי. קסנוסרסי אינה כרוכה במהפכה או בעלויות, אמנם ההשפעה של היתרונות והחסרונות של שיטת הממשל שבחרת- תופחת בחצי. ברגע שהבירה שלך תשוחרר- שיטת הקסנוסרסי תוסר באופן מידי.

מצבי ממשל זמניים

אנרכיה

אנרכיה
אנרכיה נמשכת 30 דקות נוספות לכל עיר שנמצאת בבעלות השחקן- ותתקיים במקרה של שינוי שיטת הממשל.
דרישות: שינוי שיטת הממשל
יתרונותחסרונות
ללא25% יותר שחיתות בכל הערים
כל יחידות הקרקע וספינות המלחמה יחזרו הביתה אם הן מוצבות או בדרכן לערים זרות. אם הן באמצע קרב, הן באופן אוטומטי יפוזרו (למעט קרבות המתרחשים בערים או בנמלים שלך).
לא ניתן להזיז יחידות
לא ניתן לאמן יחידות
לא ניתן לבצע משימות ריגול

קסנוסרסי

קסנוסרסי
קסנוסרסי מתחילה כאשר עיר הבירה שלך נכבשת. ברגע שהכיבוש מוסר גם הקסנוסרסי מוסר באופן מיידי.
דרישות: כיבוש עיר הבירה שלך
יתרונותחסרונות
השפעת החסרונות של שיטת הממשל שלך פוחתת בחצי.השפעת היתרונות של שיטת הממשל שלך פוחתת בחצי.


צורות הממשל

איקארסי

איקארסי
איקארסי זאת מנהיגות של שליט אי נדיב.
דרישות: ללא
יתרונותחסרונות
ללאללא

אריסטוקרטיה

אריסטוקרטיה
האריסטוקרטיה היא ממשלה הנשלטת בידי האצולה, כך כקבוצת עילית.
דרישות: חקירת המחקר- כללי המוסר
יתרונותחסרונות
20%- זמן בניה למבנים3%+ שחיתות בכל הערים, למעט עיר הבירה
20%+ ריגול נגדי

דמוקרטיה

דמוקרטיה
דמוקרטיה היא ממשלה הנשלטת על ידי העם.
דרישות: חקירת המחקר- שוק
יתרונותחסרונות
75+ שביעות רצון בכל הערים20%- ריגול נגדי
1+ נקודות מחקר לשעה עבור כל חוזה תרבות חתום5%- זמן בניה ליחידות לחימה יבשתיות

רודנות

רודנות
הדיקטטורה (רודנות) היא מנהיגות של מפקד, כאדם יחיד.
דרישות: חקירת המחקר- הקמת ממשלה
יתרונותחסרונות
2%- עלות תחזוקת ליחידות יבשה לוחמות75- שביעות רצון בכל הערים
2%- עלות תחזוקה יחידות ימיות לוחמות
2%- זמן בניה ליחידות לחימה יבשתיות
2%- זמן בניה של יחידות ימיות לוחמות
2+ ספינות מסחר נוספות

נורמוצי

נורמוצי
נורמוצי היא שיטת ממשל הנשלטת ע"י חוק שבו השליטים עצמם אינם יכולים לשנות בקלות את החוקים.
דרישות: חקירת המחקר- חקיקה
יתרונותחסרונות
5%- שחיתות בכל הערים5%+ זמן בניה ליחידות לחימה יבשתיות
20%+ ריגול נגדי5%+ זמן בניה של יחידות ימיות לוחמות
50%+ זמן טעינה בנמלים שלך

אוליגרכיה

אוליגרכיה
אוליגרכיה היא צורת ממשל שבה המיעוט שולט, באיקרים אלה משפחות סוחרים עשירים.
דרישות: חקירת המחקר- הקמת ממשלה
יתרונותחסרונות
5+ שטח מסחר של תחנות סחר20%+ זמן בניה למבנים
10%+ מהירות לספינות מסחר3%+ שחיתות בכל הערים
2%- עלות תחזוקה יחידות ימיות לוחמות
2+ ספינות מסחר נוספות

טכנוקרטיה

טכנוקרטיה
הטכנוקרטיה היא ממשל הנשלט על ידי מומחים - באיקרים אלה הם המדענים והחוקרים.
דרישות: חקירת המחקר- ניסויים
יתרונותחסרונות
5%+ נקודות מחקר1+ עלות זהב לכל מדען
20%+ יעילות תפוקת פועלים שהתווספו בידיים עוזרות

תאוקרטיה

תאוקרטיה
תאוקרטיה זה ממשל שנשלט ע"י אנשי דת.
דרישות: חקירת המחקר- מדינת דת
יתרונותחסרונות
20%- זמן צינון לפלא5%- נקודות מחקר
שביעות הרצון בכל הערים עם מקדש עולה ב+2 פעמים ערך ההחלפה. בונוס המקסימום הוא +150.20- שביעות רצון בכל הערים שאין בהם מקדש
1+ ייצור זהב לכהן
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.