FANDOM


ברברים - סיכום

יחידות ברבריות:

ברברי- מניף גרזן = פלנקס.

ברברי נושא אלה = נושא חנית.

ברברי סכינאי = נושא חרב.

ברברי זורק גרזנים = קשתים.

מהלכי מלחמה ברברים = ענקי קיטור.

איל ניגוח ברברי = איל ניגוח.

קטפולטה ברברית = מרגמה.

ספינת אוויר ברברית = מפציצים.

לוחם ברברי = גירוקופטר "יבשתי".

רמת כפר הברברים:

כל פעם שתוקפים את הברברים הם עולים רמה אחת. הרמה המקסימלית היא 50. אם כפר הברברים לא יותקף לאורך זמן הוא ירד ברמה (אלא אם כן הוא כבר ברמה 10 ואז הוא לא יורד יותר). מרמה 10 הברברים יכולים לנקום על ההתקפות שלך ולתקוף אותך בכל זמן אפשרי או לתקוף את המכרות שלך.

נקמת הברברים:

מרמה 10, הברברים גם יעברו למתקפה. באופן לא קבוע, הם יחליטו האם להגיב או לא. ההחלטה תלויה בנכונותו של המלך הברברי המכהן להגיב. במידה והברברים מחליטים ללכת על המתקפה, הם יכולים לבחור להשיק מתקפה על אחת הערים שלך. או שהם ישגרו שודדים לסכל את הייצור של משאבי היוקרה שלך. ניתן להבריח משם את השודדים על ידי תקיפת הכפר הברברי, או על ידי משא ומתן להפסקת אש. הברחת השודדים לא תגרום לכפר הברברים לעלות רמה.

מלכי הברברים:

בכל שלב 10 הברברים יפטרו את השליט הקודם שלהם ומלך ברברי חדש יקבל שליטה על הכפר. לכל מלך ברברי יש את שיטת הלחימה שלו, זה אומר שהברברים ישתמשו בהדרגה בטקטיקות וכלי נשק שונים בהתאם לשליטים השונים. במידה וכפר הברברים יורד מתחת לשלב מסויים, מלך הברברים הישן יחזור לשלוט ויפקד על הברברים בקרב בעזרת הטקטיקות שלו.

הפסקת האש עם הברברים:

עם זאת, אפשר להרגיע אותם: בחר את הכפר הברברי בתצוגת האי ולחץ על "הפסקת אש" בתמורה למתנה או מחווה, הברברים יחדלו להטריד אותך. ברגע שהפסקת אש נמצאת במשא ומתן, הברברים יבטלו את כל ההתקפות העתידיות ויחזירו את השודדים שלהם. לא ניתן לנהל משא ומתן על הפסקות אש בזמן שאתה מקיים פעולות צבאיות נגד הברברים או אם אתה כרגע עסוק בלחימה עימם. במידה ואתה מתקיף את הברברים, הפסקת האש תפקע שוב.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.