FANDOM


מ (תיקון התיאור)
מ (תיקונים קטנים)
שורה 29: שורה 29:
 
ניתן לרכוש ספינות מסחר פיניקיות ב[[נמל]], תמורת אמברוסיה בלבד.<br />כמו ספינות מטען אין צורך לחכות לייצור שלהם, ואין להם עלויות תחזוקה.
 
ניתן לרכוש ספינות מסחר פיניקיות ב[[נמל]], תמורת אמברוסיה בלבד.<br />כמו ספינות מטען אין צורך לחכות לייצור שלהם, ואין להם עלויות תחזוקה.
   
כל קנייה של ספינת נוספת מורידה את המחיר.<br />כאשר המחיר מגיע עד 9 אמברוסיה לספינת סחר (הספינה האחרונה)..
+
כל קנייה של ספינת נוספת מורידה את המחיר.<br />כאשר המחיר מגיע עד 9 אמברוסיה לספינת סחר (הספינה האחרונה).
   
 
בטבלה הבאה מפורטות כל העלויות עבור הספינות.<br />
 
בטבלה הבאה מפורטות כל העלויות עבור הספינות.<br />
שורה 39: שורה 39:
 
|-
 
|-
 
! colspan="4" |
 
! colspan="4" |
<p style="text-align:center;"><span style="font-weight:bold;">ספינות מטען </span>181-200 </p>
+
<p style="text-align:center;"><span style="font-weight:bold;">ספינות מטען </span>181-220 </p>
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;" |'''מספר'''
 
| style="text-align:center;" |'''מספר'''

גרסה מתאריך 18:56, בפברואר 18, 2016

ספינת סוחר פיניקית
ספינת סחר פיניקית
ספינות
דרישות
נמל שלב 1

מחקר: החלפת תרבות

עלות
מ 74אמברוסיה קטן יורד ל 9אמברוסיה קטן


תיאור

ספינות מסחר פיניקיות הן בדיוק אותו דבר כמו הספינות מטען.

הקיבולת של כל ספינת מטען היא 500 סחורות.

עלות

ניתן לרכוש ספינות מסחר פיניקיות בנמל, תמורת אמברוסיה בלבד.
כמו ספינות מטען אין צורך לחכות לייצור שלהם, ואין להם עלויות תחזוקה.

כל קנייה של ספינת נוספת מורידה את המחיר.
כאשר המחיר מגיע עד 9 אמברוסיה לספינת סחר (הספינה האחרונה).

בטבלה הבאה מפורטות כל העלויות עבור הספינות.
בעמודה עלות מצטברת מצויין סך הזהב הדרוש לקניית כל הספינות עד אותה ספינה.
בעמודה מטען מצטבר מצויין סך המטען המקסימלי שניתן להוביל במספר הספינות עד לאותה ספינה (ניתן לחישוב על ידי הכפלת מספר הספינות ב-500).

 

ספינות מטען 181-220 

מספר מטען מצטבר עלות ב אמברוסיה קטן עלות מצטברת
1 500 74 74
2 1,000 70 144
3 1,500 66 210
4 2,000 62 272
5 2,500 58 330
6 3,000 54 434
7 3,500 50 384
8 4,000 48 482
9 4,500 46 528
10 5,000 44 572
11 5,500 42 614
12 6,000 40 654
13 6,500 38 692
14 7,000 36 728
15 7,500 34 762
16 8,000 33 795
17 8,500 32 827
18 9,000 31 858
19 9,500 30 888
20 10,000 29 917
21 10,500 28 945
22 11,000 27 972
23 11,500 26 998
24 12,000 25 1,023
25 12,500 24 1,047
26 13,000 23 1,070
27 13,500 22 1,092
28 14,000 21 1,113
29 14,500 20 1,133
30 15,000 19 1,152
31 15,500 18 1,170
32 16,000 17 1,187
33 16,500 16 1,203
34 17,000 15 1,218
35 17,500 14 1,232
36 18,000 13 1,245
37 18,500 12 1,257
38 19,000 11 1,268
39 19,500 10 1,278
40 20,000 9 1,287
מספר מטען מצטבר עלות ב אמברוסיה קטן עלות מצטברת
 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.