FANDOM


שורה 29: שורה 29:
 
ניתן לרכוש ספינות מסחר פיניקיות ב[[נמל]], תמורת אמברוסיה בלבד.<br />כמו ספינות מטען אין צורך לחכות לייצור שלהם, ואין להם עלויות תחזוקה.
 
ניתן לרכוש ספינות מסחר פיניקיות ב[[נמל]], תמורת אמברוסיה בלבד.<br />כמו ספינות מטען אין צורך לחכות לייצור שלהם, ואין להם עלויות תחזוקה.
   
כל קנייה של ספינת נוספת מורידה את המחיר.<br />כאשר המחיר מגיע עד 9 אמברוסיה לספינת סחר (הספינה האחרונה).
+
כל קנייה של ספינת נוספת מורידה את המחיר.<br />כאשר המחיר מגיע עד 17 אמברוסיה לספינת סחר (הספינה האחרונה).
   
 
בטבלה הבאה מפורטות כל העלויות עבור הספינות.<br />
 
בטבלה הבאה מפורטות כל העלויות עבור הספינות.<br />

גרסה מתאריך 11:12, באפריל 23, 2020

ספינת סוחר פיניקית
ספינת סחר פיניקית
ספינות
דרישות
נמל שלב 1

מחקר: החלפת תרבות

עלות
מ 74אמברוסיה קטן יורד ל 9אמברוסיה קטן


תיאור

ספינות מסחר פיניקיות הן בדיוק אותו דבר כמו הספינות מטען.

הקיבולת של כל ספינת מטען היא 500 סחורות.

עלות

ניתן לרכוש ספינות מסחר פיניקיות בנמל, תמורת אמברוסיה בלבד.
כמו ספינות מטען אין צורך לחכות לייצור שלהם, ואין להם עלויות תחזוקה.

כל קנייה של ספינת נוספת מורידה את המחיר.
כאשר המחיר מגיע עד 17 אמברוסיה לספינת סחר (הספינה האחרונה).

בטבלה הבאה מפורטות כל העלויות עבור הספינות.
בעמודה עלות מצטברת מצויין סך האמברוסיה הדרוש לקניית כל הספינות עד אותה ספינה.
בעמודה מטען מצטבר מצויין סך המטען המקסימלי שניתן להוביל במספר הספינות עד לאותה ספינה (ניתן לחישוב על ידי הכפלת מספר הספינות ב-500).

 

ספינות מטען 181-220 

מספר מטען מצטבר עלות ב אמברוסיה קטן עלות מצטברת
1 500 74 74
2 1,000 71 145
3 1,500 68 213
4 2,000 65 278
5 2,500 63 341
6 3,000 61 402
7 3,500 59 461
8 4,000 57 518
9 4,500 55 573
10 5,000 53 626
11 5,500 51 677
12 6,000 49 726
13 6,500 47 773
14 7,000 45 818
15 7,500 43 861
16 8,000 41 902
17 8,500 40 942
18 9,000 39 981
19 9,500 38 1019
20 10,000 37 1056
21 10,500 36 1092
22 11,000 35 1127
23 11,500 34 1161
24 12,000 33 1194
25 12,500 32 1226
26 13,000 31 1257
27 13,500 30 1287
28 14,000 29 1316
29 14,500 28 1344
30 15,000 27 1371
31 15,500 26 1397
32 16,000 25 1422
33 16,500 24 1446
34 17,000 23 1469
35 17,500 22 1491
36 18,000 21 1512
37 18,500 20 1532
38 19,000 19 1551
39 19,500 18 1569
40 20,000 17 1586
מספר מטען מצטבר עלות ב אמברוסיה קטן עלות מצטברת
 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.