Ikariam Wiki
Advertisement
ספינת טילים
Ship rocketship r 120x100.gif
ספינות
דרישות
מספנה שלב 11
מחקר: אבקת שריפה
עלות
200 200 עצים , 1,200 1,200 גופרית , 55 55 תחזוקה לשעה

תיאור

תודות למחקרים שלנו , החוקרים שלנו הצליחו לאחסן כמות גדולה של חומרי נפץ במכשיר מעץ שניתן לירות מכמה מאות מטרים מעל שטח המים ויכול לגרום פיצוץ אדיר במידה ונורה על ספינות אוייב. האויב צריך לפחד - לפחד מאוד - מהנשק הקטלני הזה

  • במהלך קרב ימי ספינות הטילים ממוקמות בשורה השלישית
  • 3 ספינות טילים ימלאו משבצת בשדה הקרב

סטיסטיקות

 Hit points נקודות פגיעה  Armour שריון  גודל גודל  מחלקה מחלקה  מהירות מהירות גנרלים
65 6 4 תקיפה ראשונה, מכונה 30 28
 אזרחים עלות  עצים עלות  גופרית עלות  תחזוקה לשעה תחזוקה בנייה  זמן בנייה שלב מספנהמספנה
2 200 1200 55 1 שעות 11


נשקים

סוג נשק נזק דיוק תחמשות
נשק לטווח קרוב - נשק לטווח קרוב גוף הספינה 20 80% -
נשק לטווח רחוק - נשק לטווח רחוק רקטה 380 20% 2


שיפורים

לאחר חקירת המצאה, באפשרותך לשדרג את הספינות שלך בבית-המלאכה:

  שיפור השפעה זהב קטן.gif קריסטל קטן.gif שעון קטן.gif רמת בית-מלאכה
Ship rocketship r 120x100.gif

ספינת טילים

חרב 1.gif ירי רקטות נזק + 2 (+2) 1,500 1,000 שעה 16
חרב 2.gif רקטת הגהנום נזק + 2 (+4) 6,000 4,000 שעתיים 17
חרב 3.gif רקטת תופת נזק + 2 (+6) 18,000 12,000 3 שעות 18
מגן 1.gif מחיצה בודדת שריון + 2 (+2) 1,500 1,000 שעה 16
מגן 2.gif מחיצה כפולה שריון + 2 (+4) 6,000 4,000 שעתיים 17
מגן 3.gif מחיצה משולשת שריון + 2 (+6) 18,000 12,000 3 שעות 18Advertisement