FANDOM


ספינת שרות
Ship tender r 120x100
ספינות
דרישות
מחקר: איטום
מספנה שלב 9
עלות
300 Wood small , 100 Crystal small , 250 Sulphur small , 100 Icon upkeep


תיאור

מכרז מספק תמיכה עבור ספינות משלו. מהנדסים מיומנים צוללנים יכול מיד לתקן כמויות קטנות של הנזק על ספסל הנאשמים, כך היחידות יכולים להזין מחדש את הקרב מיד. כמו כן הם מספקים את המלחים עם האוכל והיין. ספינת שרות התעדכנה ונוספה ליחידות הימיות בגירסא V0.4.5 .

  • הספינה הינה ספינת תמיכה בלבד ואין לה שיפורים בבית מלאכה
  • 1 ספינת שרות ממלאה עמדה שלמה
סטיסטיקות

 Unit attack נקודות פגיעה  Unit defend שריון  Cargo space גודל  Unit boom מחלקה  Unit speed מהירות גנרלים
140 0 6 תומכי לחימה, מכונה 30 11
 אייקון אזרח עלות  Wood small עלות  Sulphur small עלות  Icon upkeep תחזוקה בנייה  Time small מינימוםמספנה
7 300 250 100 40 דקות 9
מחקר: איטום.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.