FANDOM


הערך מעודכן סימןקריאה
יתכן כי הערך ספרטני נבדק ע"י מפעיל האיקיפדיה Yuval132x, שמונה מטעם צוות היצירתיות, ונמצא כמעודכן וכמכיל תוכן מהימן.

תיאור

ספרטני

הספרטני הוא חייל ללא אחזקת זהב לשעה שממוקם בשורה הראשונה בשדה הקרב.

הספרטנים נכנסים לקו הראשון אחרי הפלנקס אבל לפני ענקי הקיטור.

הם לא עולים משאבים, אזרחים או זהב. לא דרוש אף מחקר בשבילם.

הוא ניתן לקנייה באופן נדיר בתמורה לאמברוסיה בחבילות של 300 ספרטנים בלבד. ניתן לקנות מספר מוגבל של חבילות ספרטנים בכל פעם, חבילה של 300 ספרטנים ניתנת לקנייה בתמורה ל-89 אמברוסיה.

לאחרונה נמכר ב2016, לא ידוע מתי ימכרו ספרטנים שוב.

להלן מספר הספרטנים הנכנסים במשבצת במהלך קרב (מספר הספרטנים שנכנסים, זהה למספר הפלנקס) :

  • 30 ספרטנים ימלאו משבצת אחת בשדה הקרב בעיר שבניין העירייה שלה נע בין 1-16.
  • 40 ספרטנים ימלאו משבצת אחת בשדה הקרב בעיר שבניין העירייה שלה נע בין 17-24.
  • 50 ספרטנים ימלאו משבצת אחת בשדה הקרב שבניין העירייה שלה 25+

סטטיסטיקות

סטטיסטיקת הספרטני

ספרטני הוא היחידה היחידה שהדיוק שלה הוא 100%.

ניתן למכור ספרטנים בשוק השחור החל מרמה 18 תמורת משאבים/זהב.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.