FANDOM


מהי העזרה? עריכה

כללי עריכה

העזרה היא עזרה של המשחק עצמה ושאינה קשורה לאיקיפדיה.

העזרה נמצאת בתפריט העליון של המשחק בפינה השמאלית.

הנושאים עריכה

 • משחק בסיסי
 • מבנים
 • ניווט
 • אוכלוסיה ושביעות רצון
 • זהב וניהול חשבונות
 • משאבים-עצים
 • משאבים-סחורות יוקרה
 • בונוס איקרים יומי
 • אומנות הלחימה
 • יחידות
 • ספינות
 • מכסת ההברחות
 • ריגול
 • בריתות
 • חוזה
 • אמונה
 • פסלים
 • מחקרים
 • סוגי הממשל
 • פיראטיות

כמו כן, לנושאים הנ"ל ישנם גם תת נושאים עליהם אולי אפרט בהמשך.

נכתב על ידי 35aviel35

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.