FANDOM


קרה לכם פעם שפתחתם ברית עם 2 חברים ואף אחד לא מצטרף אליה?רציתם ברית חזקה שתהיה שלכם אבל אף פעם לא הצלחתם להגיע לזה?אחד הפתרונות הוא עסקת סחר-חליפין תמורת פיתוח הברית.


מה זה עסקת סחר חליפין לפיתוח הברית? עריכה

כאשר הברית בשפל,אחד חברי הברית חושב על רעיון ומספר אותו למנהיג.המנהיג מיד מחפש ברית שאפשר להשתמש בה לפיתוח הברית ומציע לה עסקה עד ששתי הבריתות מסכימות על העסקה צריך ששתי הצצדדים יהיו מרוצים.

איך פועלת העסקה הזאת עריכה

לברית x(המציעה) את העסקה יכולה לומר כמה משאבים או הגנה היא יכולה לתת אבל הברית y (המקבלת) יכולה לשנות לכמה שהיא רוצה אם היא לא מרוצה מהתנאים ואם הברית y(המקבלת) מאשרת תנאיה יהיו כך:

  • הפיכת השם של ברית y לשם של ברית x.(
  • לצרף את חברי הברית המציעה (או להפך במקרה שהברית המציעה היא חזקה יותר מהברית המקבלת)
      • תנאי זה תקף אך ורק***כאשר הברית המציעה היא הברית החזקה, חבריה של הברית המקבלת, מצטרפים לברית המציעה

והברית המציעה לוקחת חסות על הברית המקבלת כשהם רושמים את החסות על דף ברית חיצוני ומי שלוקח את השם של הברית המקבלת מקבל התקפות,השם של הברית המקבלת הוא בלעדי לברית המציעה אך ורק אם היא מרשה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.