FANDOM


ערוך פרופיל - חלק ג' - קטגורית ניהול
Img library
מדריכים על הפורום
כותב המדריך
צוות היצירתיות
מקור המדריך
פורום המשחק
ערכים נוספים בנושא
אין

להלן המדריך המלא לעריכת קטגורית הניהול, שנמצאת ב"ערוך פרופיל".

נסיונות התחברות

כל נסיון התחברות של משתמש לפורום, בין אם הצליח ובין אם נכשל, יוכנס למערכת. תוכל לראות את נסיונות ההתחברות שלך ע"י כניסה לפרופיל, לחיצה על הקטגוריה "ניהול" ולאחר מכן על תת-הקטגוריה "נסיונות התחברות". בטבלה שתוצג לפניכם יופיעו : ה-IP של האינטרנט שלכם בזמן ההתחברות, זמן נסיון ההתחברות ותוצאת הניסיון.

ניהול מינויים

כל שחקן יכול להוסיף כל אשכול וכל פורום שהוא בפורום לרשימת המינויים שלו. רשימת המינויים מאפשרת מציאה וכניסה מהירה לאשכולות ולפורומים המועדפים עליך.

איך מוסיפים אשכול או פורום לרשימה שלי ? בתחתית כל אשכול או פורום, בצד שמאל, נמצא ששמו "הוסף למועדפים". כאשר תלחץ עליו האשכול או הפורום יכנסו מייד לרשימת המינויים שלך. הכפתור נראה כך :

4578fbf8f7fe5165b2c8b863b3a5bd98-1-

איך מסירים אשכול\פורום מרשימת המינויים שלי ? הכנס ל"ערוך פרופיל" שנמצא בראש הדף, לאחר מכן לחץ על הקטגוריה "ניהול" ואז על תת-הקטגוריה "מינויים". לפניך תופיע רשימת המינויים. סמן את האשכולות\הפורומים שברצונך להסיר ע"י לחיצה על הריבוע הריק שמימין לשם הפורום\האשכול. לאחר מכן לחץ על הכפתור "One thread selected" הנמצא רק כאשר אתה מסמן את הפוסט שבבצונך להסיר. תפתח לפניך רשימת בת שתי אפשרויות : "הסרה" ו"ביטול בחירה". לחץ על הסרה והאשכול או הפורום שסימנת יוסר.

פורום פעיל\כבוי

באפשרותו של משתמש להחליט איזה פורומים יראה ואיזה לא. בכדי לעשות זאת, על המשתמש להכנס ל"ערוך פרופיל" הנמצא בראש הדף, לאחר מכן לחץ על הקטגוריה "ניהול" ואז על תת-הקטגוריה "מינויים". כעת, תוצג לפניך רשימת הפורומים, וליד כל שם פורום תיבה. לחיצה על התיבה תסמן V או תמחק אותו. אם יש V בתיבה - המשתמש יראה את הפורום, והוא יהיה פעיל. אם אין V - המשתמש לא יראה את הפורום, והוא יהיה כבוי. לאחר שבחרת איזה פורומים אתה רוצה לראות ואיזה לא לחץ על "בצע" שנמצא בתחתית הדף.

תמונה להמחשה :

6d96e110544dfd8e9e985624cd55cc46-1-

חברים

איך מוסיפים חברים ? ישנן שתי דרכים להוספת חברים :

1. על המשתמש להכנס ל"ערוך פרופיל" הנמצא בראש הדף, לאחר מכן לחץ על הקטגוריה "ניהול" ואז על תת-הקטגוריה "חברים". תופיע לפניך שדה כתיבה ריק. רשום שם את שם המשתמש שאתה רוצה להיות חבר שלו ולאחר מכן לחץ "בצע". בקשת החברות שלך תשלח אל השחקן.

תמונה להמחשה : 100fb80be16ea49fdedf96a9bdc8ed96-1-

2. דרך נוספת לשלוח בקשת חברות היא דרך פרופיל המשתמש שברצונך שיהיה חבר שלך. בפרופיל שלו לחץ על הכפתור הבא, שנמצא משמאל לשם השחקן ולאווטאר שלו : F52abc4af43843f987d04460819fe516-1-

איך מסירים חברים ? הכנס ל"ערוך פרופיל" הנמצא בראש הדף, לאחר מכן לחץ על הקטגוריה "ניהול" ואז על תת-הקטגוריה "חברים". לפניך תופיע רשימת החברים שלך, כל חבר בתיבה, ומשמאל לשם X אדום. לחץ על ה-X, ולאחר מכן "אישור" בחלון הקטן שייפתח, והשחקן יוסר.

איך מאשרים\דוחים בקשת חברות ששלח אלי מישהו ? קיימות שתי דרכים לעשות זאת :

1. כאשר משתמש שולח לך בקשת חברות תופיע לך הודעה על כך בראש הדף, כמו שקורה כאשר שולחים לך הודעה.

3641d25c54e0f010be5c9bafeb10bbbd-1-

לחיצה על V תאשר את הבקשה. לחיצה על ה-X האדום תדחה את הבקשה. לחיצה על ה-X הכחול תבטל את הצגת הבקשה.

2. דרך נוספת היא דרך עריכת הפרופיל. הכנס ל"ערוך פרופיל" הנמצא בראש הדף, לאחר מכן לחץ על הקטגוריה "ניהול" ואז על תת-הקטגוריה "חברים". לפניך תופיע רשימת בקשות החברות ששלחו אליך. לחיצה על V תאשר את הבקשה. לחיצה על V תדחה את הבקשה.


רשימת התעלמות

באפשרותו של כל משתמש לבחור האם לקבל את הודעותיו של משתמש אחר, או להתעלם מהם. במידה והמשתמש יבחר להתעלם - המערכת תסית את ההודעות שנשלחו אליך ממשתמש זה, ולא תציג אותם בפני המשתמש. בכדי לעשות זאת, על המשתמש להכנס לפרופיל, הנמצא בראש הדף. לחץ על המילים "ערוך פרופיל". לאחר מכן, כנס לקטגוריה "ניהול", ואז לתת-הקטגוריה "רשימת התעלמות". בתיבה שתוצג בעמוד, רשום את שם המשתמש המלא שממנו תרצה להתעלם, ולחץ "בצע".

לאחר שבחרת להתעלם ממשתמש כלשהו, באפשרותך לבטל את ההתעלמות. בכדי לעשות זאת, לחץ על המילים "ערוך פרופיל". לאחר מכן, כנס לקטגוריה "ניהול", ואז לתת-הקטגוריה "רשימת התעלמות". לפניך תופיע רשימת המשתמשים שמהם בחרת להתעלם. ליד שם המשתמש יופיע ריבוע ובתוכו X. לחץ על ה-X, בחלום שייפתח לפניך לחץ "אישור" ולאחר מכן לחץ "בצע" בדף.

תמונה להמחשה : 419195ddc2b854c70451fb562c76bc0b-1-

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.