Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור

האזרחים שלנו חיים בשפע והשוק שלנו מלא בכל טוב מכל העולם! הרחובות נקיים ומפותחים, כך העצים מגיעים מהר יותר לאתר הבנייה.

השפעה

הגדלת מרחב המגורים ב-20 והעלאת שביעות הרצון ב-10 בכל הערים, בכל שלב.

שלבי המחקר

שלב נקודות מחקר ניקוד מדענים דרישות
עתיד כלכלי 1 532,800 10,656 חיבור מרגמה, אוטופיה,
העקרון הארכימדאי, יציקת קנה
עתיד כלכלי 2 1,065,600 21,312 עתיד כלכלי 1
עתיד כלכלי 3 1,598,400 31,968 עתיד כלכלי 2
עתיד כלכלי 4 2,131,200 42,624 עתיד כלכלי 3
עתיד כלכלי 5 2,664,000 53,280 עתיד כלכלי 4
עתיד כלכלי 6 3,196,800 63,936 עתיד כלכלי 5
עתיד כלכלי 7 3,729,600 74,592 עתיד כלכלי 6
עתיד כלכלי 8 4,262,400 85,248 עתיד כלכלי 7
עתיד כלכלי 9 4,795,200 95,904 עתיד כלכלי 8
עתיד כלכלי 10 5,328,000 106,560 עתיד כלכלי 9

Advertisement