Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור

האנשים החכמים ביותר בעולם עובדים כדי למצוא תשובה לשאלה הגדולה: מדוע אנחנו כאן? מדוע כל דבר כמו שהוא? ושוב אנחנו קרובים יותר להארה.

השפעה

2% יותר נקודות מחקר בכל שלב.
השפעה זו מתווספת להשפעה של המחקרים נייר, דיו ועט מכני, כך שלמעשה כל מדען מפיק 1.16 נקודות מחקר בשעה.

שלבי המחקר

שלב נקודות מחקר ניקוד מדענים דרישות
עתיד מדעי 1 610,560 12,211.2 חיבור מרגמה, אוטופיה,
העקרון הארכימדאי, יציקת קנה
עתיד מדעי 2 1,221,120 24,422.4 עתיד מדעי 1
עתיד מדעי 3 1,831,680 36,633.6 עתיד מדעי 2
עתיד מדעי 4 2,442,240 48,844.8 עתיד מדעי 3
עתיד מדעי 5 3,052,800 61,056 עתיד מדעי 4
עתיד מדעי 6 3,663,360 73,267.2 עתיד מדעי 5
עתיד מדעי 7 4,273,920 85,478.4 עתיד מדעי 6
עתיד מדעי 8 4,884,480 97,689.6 עתיד מדעי 7
עתיד מדעי 9 5,495,040 109,900.8 עתיד מדעי 8
עתיד מדעי 10 6,105,600 122,112 עתיד מדעי 9

Advertisement