Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור

מכונות המלחמה שלנו גדולות וחזקות יותר מאי פעם והצבאות שלנו מאורגנים בצורה מושלמת! עובדי המדינה שלנו מנהלים את הצבא והכל נמצא תחת שליטה, עכשיו עלויות התחזוקה שלנו יהיו נמוכות יותר.

השפעה

מקטין את תחזוקת החיילים ב-2% בכל שלב

שלבי המחקר

שלב נקודות מחקר ניקוד מדענים דרישות
עתיד צבאי 1 532,800 10,656 חיבור מרגמה, אוטופיה,
העקרון הארכימדאי, יציקת קנה
עתיד צבאי 2 1,065,600 21,312 עתיד צבאי 1
עתיד צבאי 3 1,598,400 31,968 עתיד צבאי 2
עתיד צבאי 4 2,131,200 42,624 עתיד צבאי 3
עתיד צבאי 5 2,664,000 53,280 עתיד צבאי 4
עתיד צבאי 6 3,196,800 63,936 עתיד צבאי 5
עתיד צבאי 7 3,729,600 74,592 עתיד צבאי 6
עתיד צבאי 8 4,262,400 85,248 עתיד צבאי 7
עתיד צבאי 9 4,795,200 95,904 עתיד צבאי 8
עתיד צבאי 10 5,328,000 106,560 עתיד צבאי 9

Advertisement