FANDOM


הערך מעודכן סימןקריאה
יתכן כי הערך פלנקסים או ענקי קיטור? נבדק ע"י מפעיל האיקיפדיה Yuval132, שמונה מטעם צוות היצירתיות, ונמצא כמעודכן וכמכיל תוכן מהימן.
פלנקסים או ענקי קיטור?
Img library
מדריך על המשחק
כותב המדריך:
Yuval132
עזרים:
פלנקס , ענק קיטור

מבוא

פעמים רבות נשאלת השאלה- 'מה יותר כדאי? פלנקסים או ענקי קיטור?', ובכל פעם ישנן תשובות רבות.. יש שיגידו שהפלנקסים הם היחידה הכדאית יותר, יש שיגידו שההפך הוא הנכון, וכמובן- יש שיאמרו ששתי החידות האלו חשובות באותה מידה...

האמת היא, שהתשובה תלוית מצב. במצבים מסוימים, עדיף להשתמש בפלנקס ואילו באחרים, בענקים. במדריך זה נלמד באילו מצבים כדאי להשתמש בפלנקס ובאילו מצבים בענקים.

רענון ענקים

היתרון הבולט ביותר בענקים הוא שיש להם נקודות חיים רבות מאוד, יותר מלכל יחידה יבשתית אחרת. דבר זה גורם לכך, שבהיעדר מרגמות (וקט') לאויב הענקים כמעט ולא ימותו בסבבים הראשונים (2 סבבים) שבהם הם לוחמים. לאחר מספר סיבובים, הענקים מתחילים למות בכמויות גדולות ומאחר שיש להם יותר גנרלים מלפלנקס, היחס גרוע יותר. לכן, מה שעושים הוא רענון ענקים (רצוי מלא, כלומר שורת ענקים חדשה כל סיבוב. לשם כך צריך 7 שורות ענקים) וכך כמעט ולא נהרגות היחידות בקו 1.

מרגמות וקט'

אם לאויב יש מרגמות או קט', הרבה ענקים (גם אם יוחלפו כל סיבוב) ימותו (במקרה של מרגמות, כל מרגמה הורגת ענק אחד בסיבוב. במקרה של קט' ניתן להימנע מהרג ענקים עם שיטות לחימה שונות) ולכן היחס יהיה גרוע. במקרה כזה שבו לאויב יש מרגמות, עדיף להשתמש בפלנקס. 30 מרגמות יהרגו את אותה כמות פלנקס ש-30 איילים יהרגו והנזק מינימלי.

פתיחת קרב

במקרה בו אתה תוקף עיר עם כוחות לא ידועים, מומלץ להשתמש בפלנקס (ואיילים כארטילריה) כי אתה לא יודע האם יש מרגמות בעיר שיהרגו את הענקים.

גם אם הכוחות ידועים, במידה והצבא מאוזן (מכיל פלנקס, רובאים ואיילים-קט'-מרגמות) מומלץ לפתוח את הקרב עם פלנקס משום שלא ניתן לרענן ענקים כל סיבוב בפתיחת הקרב, כלומר הענקים הראשונים ישארו 2 סיבובים.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.