Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור

המים תמיד שומרים על גובה אחיד. אנחנו צריכים להשתמש בידע הזה כדי שהבניה שלנו תהיה גם היא מאוזנת וישרת! העיר שלנו תהיה יותר יפה ונצטרך פחות שיש ועצים כדי לבנות!

השפעה

מפחית את עלויות הבנייה ב-8%.
הפחתה זו מתווספת להפחתות מהמחקרים גלגלת וגיאומטריה, כך שלמעשה עלויות הבנייה מופחתות ב-14% מעלויות הבנייה המלאות.Advertisement