FANDOM


פסל ענק
פסל ענק
מסלק יחידות וספינות אויב מהערים
משך השפעה זמן צינון
מיידי 3 ימים

תיאור עריכה

הקולוסוס הוא פסל של הליוס אל השמש. הוא יכול לתת לשמש לזרוח דרך הלפיד של קולוסוס. האור הבוהק, המסנוור, שנראה בכל יוון, מסמל איום מהאל רב העוצמה ודואג לבלבול ובריחה כיאוטית אצל יריביך.

  • הערה: הפעלת הפסל הענק גורמת לסילוק של צבא תוקף מערי השחקן ברגע ההפעלה. לפלא זה אין "משך" השפעה, אלא השפעה נקודתית ברגע ההפעלה בלבד.

שידרוגים והשפעות עריכה

 רמה זמן קטןמשאבים לשדרוג אמונה  השפעה
1 - - 20% 10% כל יחידות האוייב והציים שנלחמים נגד היחדות בערים שלך גורשו. זמן הפיזור של 4 שעות הורחב ב 30 דקות.
2 15 דקות 8,800 40% 20% כל יחידות האוייב והציים שנלחמים נגד היחדות בערים שלך גורשו. זמן הפיזור של 4 שעות הורחב ב 60 דקות.
3 30 דקות 31,800 60% 30% כל יחידות האוייב והציים שנלחמים נגד היחדות בערים שלך גורשו. זמן הפיזור של 4 שעות הורחב ב 90 דקות.
4 45 דקות 73,200 80% 50% כל יחידות האוייב והציים שנלחמים נגד היחדות בערים שלך גורשו. זמן הפיזור של 4 שעות הורחב ב 120 דקות.
5 60 דקות 135,500 100% 100% כל יחידות האוייב והציים שנלחמים נגד היחדות בערים שלך גורשו. זמן הפיזור של 4 שעות הורחב ב 180 דקות.