FANDOM


על מנת שתוכל לפשוט על שחקנים אחרים, אתה צריך מבצר פיראטים.

המפסיד והמנצח לא יודעים מה כוח הצוות של השני.

ניתן לפשוט רק על עיר שיש בה מבצר פיראטים.

הפשיטה עצמה עריכה

הפשיטה היא אינה קרב רגיל, מי שיש לו יותר צוות מנצח אוטומטית (אין אבידות).

יש בונוס מזל של 10%\-10% לכוח הצוות של שני השחקנים.

אין קרב, ברגע שהפיראטים מגיעים לאי של היריב נקבע מנצח ומפסיד.

טווח הפשיטות עריכה

טווח הפשיטות נקבע לפי רמת מבצר הפיראטים, כל רמה = +1. (עניין הטווח הוא כמו בתחנת סחר)

איים שבטווח של המבצר שלך יסומנו כך, איים שבטווח אבל אין בהם שחקנים עם מבצר פיראטים לא יקבלו את הסימון הזה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.