FANDOM


על מנת לייסד ברית חובה לבנות באימפרייה שלך את המבנה שגרירות:

שגרירות


כשאת\ה בונה באימפרייה שלך את המבנה שגרירות, בשלב 1 מוענקות לך כ-3 נקודות דיפלומטיה אשר הכרחיות להקמת ברית.

לאחר שהשגרירות הוקמה באימפרייה שלך, את\ה נכנס לשגרירות ומופיע לך המסך הבא:


הקמת ברית]


בשורה שכתוב Tag תקליד\י את התגית של הברית, כלומר הקיצור שמסמל את הברית,עד 5 תווים.

בשורה שכתוב שם הברית תקליד\י את שמה המלא של הברית, עד 15 תווים.

כאשר ייסדת\ה את הברית, מופיע לך המסך הבא:


הקמת ברית 2]]


הסבר על הכפתורים הצדדיים:

1.שלח הודעה לכלל חברי הברית-הקלדת הודעה שתוצג לכל חברי הברית.

2.חוזי אגודות-מראה את חוזי השלום שנחתמו בברית.

3.מבט כוחות כללי-מראה את הכוחות הצבאיים (רגלי+ימי) של חברי הברית,כפתור זה זמין רק לגנרל.

4.התקפות על חברי הברית-מראה את ההתקפות שמבוצעות על חבר בריתך ומאיזו עיר התקיפה,כפתור זה זמין רק לגנרל.

5.תקיפות שנשלחו על ידי חברי הברית-מראה את ההתקפות שנשלחו על ידי בני בריתך+אפשרות לבטל אותם,כפתור זה זמין רק לגנרל.

6.הראה משאבים-מראה את המשאבים שיש לבני בריתך,כפתור זה זמין רק למזכיר.

7.ערוך דרגות-אפשרות לערוך את הדרגות וההרשאות של משתמשים (מלבד תפקידים מרכזיים (מנהיג,דיפלומט,גנרל) בברית,כפתור זה זמין רק למזכיר.

8.ערוך דף ברית פנימי-אפשרות לערוך את הדף ברית שרק בני בריתך רואים,כפתור זה זמין רק למזכיר.

9.ערוך דף ברית חיצוני-אפשרות לערוך את הדף ברית החיצוני שכל המשתמשים יכולים לראות,כפתור זה זמין רק לדיפלומט.

10.ערוך ברית-אפשרות לשנות את השם\סמל של הברית+אפשרות לכתוב תקציר קצר שתואם את הברית,כפתור זה זמין רק למנהיג.

11.חלוקת משרות-אפשרות להעניק למשתמש תפקיד מרכזי וחשוב בברית (גנרל\דיפלומט\מזכיר),כפתור זה זמין רק למנהיג.

12.העבר את מנהיגות הברית-אפשרות של המנהיג להעביר את המנהיגות של הברית למשתמש אחר בעל מספיק נקודות דיפלומטיה.

13.פרק\י את הברית-אפשרות למחוק את הברית,כפתור זה זמין רק למנהיג.

14.העבר נקודות דיפלומטיה-אפשרות להעביר נקודות דיפלומטיה שיאפשרו לקבלת יותר חברים לברית\חתימת חוזי שלום\חתימת חוזה צבאי עבור הברית,אפשרות זו זמינה רק למנהיג.

15.בונוס משאבים-טבלה המראה כמה משאבים מקבל המנהיג מהברית, כל חבר שנמצא בברית מעניק למנהיג כ96 משאבים:48 עצים,12 יין,12 שיש,12 קריסטל ו12 גופרית.


דרישות כדי לבנות שגרירות וכדי שתוכל להצטרף/ לייסד בכלל ברית:

תרבויות זרות

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.