FANDOM


הערך מעודכן סימןקריאה
יתכן כי הערך צבא יבשתי נבדק ע"י מפעיל האיקיפדיה Yuval132, שמונה מטעם צוות היצירתיות, ונמצא כמעודכן וכמכיל תוכן מהימן.

באיקרים, החיילים נחלקים לכמה סוגים. סוג היחידה מתאר את פעילותה בשדה הקרב.

חיל רגלים כבד (שורה ראשונה)

יחל הרגלים הכבד מהווה את עמוד השדרה של כל צבא. בקרבות מטווח קרוב הן תוקפות את היחידות מול עיניהן או בולמות את ההסתערות ומגינות על היחידות לטוח רחוק והארטילריה מאחוריהן. הוא כולל פלנקס וענקים, ובהתחלת הקרב את החומה. במידה ואין יחידות קו 1 (פלנקס, ענקים) ייכנסו יחידות האגפים, וכשהן ייגמרו לוחמי טווח רחוק.

חיל רגלים קל (אגפים)

חיל רגלים קל מורכב מלוחמי טווח קרוב, ששיריונם הקל מאפשר להם ניידות גבוהה. הם תומכים בפלנקסים בקרב, אבל יכולים גם לסייע בלחימה מטווח קרוב, אם אין מספיק יחידות חיל שיריון כבד זמינות. הם לוחמים באגפים, ובמידה ואין אגפים עוברים לקו ה-2 וה-3 ולאחר מכן, להילחם בקו 1 ביחד עם חיל הרגלים הכבד. הוא כולל את היחידות : נושאי חנית, נושאי חרב.

לוחם טווח רחוק (קו 2)

לוחמי טווח רחוק נאספים מאחורי שורות הקרב לטווח קורב. הם תומכים בחיל הרגלים ממרחק בטוח ומורידים את מספר האויבים הנמצאים בדרך. הם כוללים את היחידות : קלעים, קשתים, ורובאים.

ארטילריה (קו 3)

יחידות הארטילריה מכוונות ראשית לחומות העיר. אם הן כבר נהרסו הארטילריה מפגיזה את האויב בשורה ה-1 וזורעת בהן הרס עצום.

הארטילריה כוללת את היחידות : איילים, קטפולטות, ומרגמות

מפציץ (אווירי)

תפקידו של המפציץ, להרוס לחלוטין את הארטילריה של האויב לפני שתעשה נזק. אם לאויב אין יותר יחידות ארטיליה, המפציץ תוקף את שורת הקרב לטווח רחוק, לאחריה את השורה ה-1 ורק לבסוף את האגפים.

הגנה אוירית (אווירי)

ליחידות ההגנה האויריות (גירוקופטרים) יש יכולת ליירט את המפציצים לפני שיגיעו ליעדם, ובכך מונעות נזק רב. אם אין מפציצים יריבים בשמים, תותקף ההגנה האוירית של היריב. גם אם יחידות ההגנה מותקפות, הן יתקיפו את המפציצים עד שייגמרו ורק לאחר מכן ישיבו אש. יחידות אלה לא תוקפות יחידות מסוגים אחרים.

יחידות תמיכה

יחידות התמיכה מורכבות מ-2 סוגים והן :

טבחים - אחראיים למורל של היחידות בקרב. במידה וליחידות אין מורל, היחידות יתפזרו והקרב ייגמר. בדר"כ ללא טבחים היחידות יאבדו את כל המורל בין סיבוב 4-5 אך זה תלוי במצב הכוחות בקרב.

רופאים - אחראיים לריפוי היחידות שלא מתו בסיבוב הקודם. כל רופא מרפא משבצת. בגרסה הנוכחית נשמעו טענות רבות כי הרופאים אינם מועילים באופן ממשי, ואינם שווים את אחזקתם וייצורם.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.