FANDOM


איך להכין צבא יבשתי וימי באופן חזק עריכה

סוג לוחם: מתחיל\מקצועי\קטלני עריכה

כרגע נעסוק רק בלוחם כמוניs

אז ככה ללוחם מקצועי: קצת יותר 10.000 גנרלים 20.000 אחזקה בפנים 40.000 אחזקה בחוץ עריכה

יבשתי עריכה

כ 280 רובאים 420 חרב 90*ענקי קיטור 60 מרגמות 700** פלקנסים 20 רופאים 20 טבחים לפחות 60 מפציצים ולפחות 120 גירוקופטרים

ימי עריכה

60 אלי ברזל 30 מרוץ 6 מפציצים בערך 73*** בליסטרה לקרב קשה 30 צוללות

98 להביורים כרגע אני לא ממש זוכר מה יותר טוב להביורים\קיטור ניגוח

שונות עריכה

ורק רציתי להודיע שאחרי חקירה צוללות יותר טובות מספינות טילים ופלקנסים יותר מענקי קיטור

הגב * = לא ממש בטוח\לא זוכר

** = מוגזם קצת

*** = דיי מוגזם

הגב העורך הוא פליקון 007 שרת זטא\אומיקרון (אותו אחד שתוקף שחקנים חלשים ולא נותן להם ללמוד את המשחק)

שם המשתמש שלי בפרום הוא: aaaaaa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.