Ikariam Wiki

הסבר על צוות היצירתיות והיסטוריית הצוות

צוות היצירתיות- הינו הצוות המקיף והגדול ביותר בפורום איקרים ישראל, אשר מאגד בתוכו תחומי פעילויות שונים במסגרת הפורום והמשחק.

צוות היצירתיות הוקם לפני כשנה וחצי, על ידי MrWoodCock, במטרה לגבש את קהילת המעצבים בפורום הישראלי. אולם, מאז, הצוות הרחיב את תחומי פעילותו לשם שיפור, חיזוק וגיבוש כלל הקהילה באמצעות פעילויות נושאות פרסים שהצוות מארגן מעת לעת, ובאמצעות ניסיונות לייצג את הקהילה ואת רצונותיה אל מול ההנהלה, תוך שאיפה לקידום הפורום ולהרחבתו למימדים רחבים יותר.

צוות היצירתיות אוחד עם צוות פרוייקטים בעשרה באוקטובר 2009, ונקרא "צוות היצירתיות המאוחד" (היום הוא מכונה "צוות היצירתיות" בלבד, כי משתמשים רבים שהגיעו לפורום אינם מכירים את איחוד הצוותים המדובר). לצוות המאוחד מונו שני ראשי צוות- שהיו ראשי הצוות של כל אחד מהצוותים לפני האיחוד, ואלו הם המשתמשים AngelDream וThe Fighter. זמן קצר לאחר האיחוד, פרש The Fighter מתפקידו והוריש את ראשות הצוות ל-ArchDemonWolf. לאחר פרישתו של ArchDemonWolf נשאר AngelDream כראש צוות יחיד. ראשי הצוות שהחליפו את AngelDream לאחר פרישתו היו סגניו Bdex|E ו-Bad killer. שמונה חודשים לאחר המינוי פרש Bad killer מתפקידיו בפורום. Bdex|E המשיך לתפקד כראש צוות יחיד למשך כשנה וחצי נוספות, עד שבחר להעביר את ראשות הצוות אל סגנו ויועצו קרונוס3. עד אשר בחר קורנוס3 לפרוש, ולהעביר את ראשות הצוות לKorel ראש הצוות הנוכחי.

הפרויקטים של הצוות

צוות היצירתיות ארגן וממשיך לארגן פעילויות ופרויקטים מיוחדים למשתמשי הפורום והמשחק. הנה רשימה של חלק מהפעילויות אשר הצוות הפעיל בעבר: הלילה הלבן, האוצר, איש ההייד, עיתון הפורום, האיקיפדיה, העיקר היצירתיות, פרוייקט החונכות, היכל התהילה ועוד רבים אחרים. הצוות ממשיך להפעיל פרויקטים ייחודיים ומיוחדים. צוות היצירתיות תמיד ממשיך לייצר פרויקטים בצורה הטובה והיעילה ביותר למען קהילת הפורום והמשחק- כדי שתמיד תמשיכו ליהנות מן הפורום או מן המשחק.

למי ניתן לפנות לגבי צוות היצירתיות?

ניתן לפנות אל צוות היצירתיות בפורום: מחלקת היצירתיות.אתם יכולים לפתוח כאן אשכולות בנוגע לכל נושא הקשור להצעות לפעילויות בפורום והערות וכל הקשור לצוות היצירתיות. בנוסף לכך,ניתן לשלוח הודעה פרטית לראש צוות היצירתיות בפורום בלחיצה כאן.

סמל הצוות

לוגו הצוות הנוכחי עוצב ע"י AngelDream (ראש הצוות בדימוס):יצירתיות 2015.png