FANDOM


צמיחה היא כמות האנשים שתכנס לעיר בשעה.היא יכולה להעלות תושבים,להוריד או לא לעשות בכלל שינוי.

צמיחה מקבלים כאשר משדרגים את בניין העירייה.ככל שיש יותר שטח מגורים והצמיחה לשעה גדולה יותר ככה התושבים באים מהר יותר.

אז בעצם איך צמיחה תורמת? עריכה

צמיחה תורמת להעלת תושבים שיכנסו לעיר.כל תושב מביא איתו 3 זהב לשעה וכתוצאה מכך ההכנסה עולה ואפשר לעשות איתו מה שרוצים.הצמיחה תלויה בשטח המגורים (מספר התושבים שיכולים להיכנס לעיר) וכמות השמחה בעיר.ככל שהשמחה גדולה יותר ככה ויש אפשרות להמון תושבים שיכנסו לעיר אז הצמיחה גדולה יותר. דבר מאוד חשוב הוא לשים לב שיש מספיק שמחה שווה ביחס למספר התושבים הנכנסים לעיר. מה זה אומר? דוגמה: אם למשל השמחה בעיר היא 140 אנשים שמחים וצריכים להיכנס עוד 150 אנשים אז בסופו של דבר נראה שהצמיחה יורדת כל פעם וזאת כדי שנוכל לספק עוד שמחה לתושבים שיכולים להיכנס לעיר. כיצד מספקים שמחה? פשוט מאוד: מעלים יין בבית מרזח אבל חשוב לדאוג שיש מספיק יין כדי שאחר כך לא יהיה מצב שהתושבים יהיו עצובים כי נגמר היין ואין מספיק שמחה.עוד אפשרות היא לשדרג מוזיאון הנותן בכל שדרוג גם שמחה אבל באמצעותו אפשר גם לחתום על חוזי תרבות פנויים אצלך שנותנים עוד שמחה אך אם הזמן לוקח הרבה מאוד משאבים ברמות הגבוהות שלו כדי לשדרג אותו ולכן מומלץ בשלבים גבוהים להשתמש בבית מרזח. זהו,זה סוף המדריך שלי,מקווה שלמדתם טוב יותר על צמיחה. עוד ניתן להגיד שאפשר להעסיק כל תושב בעבודות שונות כמו מדען, עובד ביקב או אפילו חייל.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.