Ikariam Wiki
Advertisement

מבנים מפחיתי עלויות משפיעים רק בעיר בה הם נבנו.

כל מבנה מפחית את עלות השימוש במשאב המתאים לו.
כל רמה נוספת של מבנה חוסכת 1% בעלויות.
רמה מקסימלית של כל מבנה הינה 32.

ההפחתה מתווספת על הפחתות בגין מחקרים (גלגלת, גיאומטריה, פלס בנאים).

All items (5)

Advertisement