Ikariam Wiki
Advertisement
קיטור ניגוח
קיטור ניגוח.gif
ספינות
דרישות
מחקר: איילי ברזל עצומים
מספנה שלב 15
עלות
400 400 עצים , 800 800 גופרית , 45 45 תחזוקה לשעההערך המקביל מהאיקיפדיה האנגלית: http://ikariam.wikia.com/wiki/Paddle-Wheel-Ram

תיאור

בדיוק כמו ספינת אייל הניגוח, הקיטור ניגוח מצוידת עם אייל ניגוח בחרטומה. אולם זאת גרסא הרבה יותר מתקדמת. בשל מנוע הקיטור שלה, הספינה הזאת יכול להאיץ אפילו יותר ולכן יכולה להסב נזק גדול יותר על האויב. קיטור הניגוח היא ככל הנראה הספינה המסוכנת ביותר בחזית.

  • במהלך קרב ימי, ספינות איל-ברזל מושט ממוקמות בשורה הראשונה.
  • 5 ספינות קיטור ניגוח ימלאו משבצת אחת בשדה הקרב.

סטיסטיקות

 Hit points נקודות פגיעה  Armour שריון  גודל גודל  מחלקה מחלקה  מהירות מהירות גנרלים
576 16 5 ספינת קרב כבדה מכונה 40 24
 אזרחים עלות  עצים עלות  גופרית עלות  תחזוקה לשעה תחזוקה בנייה  זמן בנייה שלב מספנהמספנה
2 400 800 45 40 דקות 15


נשקים

סוג נשק נזק דיוק תחמשות
נשק לטווח קרוב - נשק לטווח קרוב ניגוח מסיבי 166 90% -


שיפורים

לאחר חקירת המצאה, באפשרותך לשדרג את הספינות שלך בבית-המלאכה:

  שיפור השפעה זהב קטן.gif קריסטל קטן.gif שעון קטן.gif רמת בית-מלאכה
איל ברזל מושט.gif

קיטור ניגוח

חרב 1.gif איל ברונזה נזק + 2 (+2) 7,500 5,000 שעה 17
חרב 2.gif איל ברזל נזק + 2 (+4) 19,500 13,000 שעתיים 18
חרב 3.gif איל פלדה נזק + 2 (+6) 48,000 32,000 3 שעות 19
מגן 1.gif מחיצה בודדת שריון + 2 (+2) 1,500 1,000 שעה 17
מגן 2.gif מחיצה כפולה שריון + 2 (+4) 6,000 4,000 שעתיים 18
מגן 3.gif מחיצה משולשת שריון + 2 (+6) 18,000 12,000 3 שעות 19
מחקר: איילי ברזל עצומים.

Advertisement