FANDOM


This page uses content from ikariam. The original article was at Battle. The list of authors can be seen in the page history. the article is available under the Creative Commons Attribution-Share Alike License.
מאמר זה משתמש בתוכן מתוך ikariam. המאמר המקורי הוא Battle. ניתן לראות את רשימת המחברים ב היסטוריית הדף. המאמר זמין תחת הרשיון Creative Commons Attribution-Share Alike License.צבא
כותרת המדריךהסבר קצר על הערך
קרבות יבשתיים-היחידות והמחלקות הכל על היחידות והמחלקות של הצבא הרגלי
כותב המדריךמקור המדריך
המלך57 המלך57
ערכים קשורים
תוכן עניינים


החיילים השונים מחולקים למספר מחלקות. לכל מחלקה עמדה משלה בשדה הקרב.

המחלקות הן:

חיל רגלים כבד

 • אודות המחלקה: יחידות חיל רגלים כבד הם הבסיס של כל צבא. יחידות אלו מאיישות את השורה הראשונה ונלחמות פנים אל פנים מול השורה הראשונה של האויב, אם אין לשחקן מספיק יחידות חיל רגלים כבד על מנת למלא שורה זו, יחידות חיל רגלים קל ו/או לוחמים ארוכי טווח ייאלצו למלא את מקומם ויחידות אלו לא מועילות כלל בקרב פנים אל פנים נגד השורה הראשונה של האויב .

ענק קיטור פלנקס ברברי

חיל רגלים קל

 • אודות המחלקה: יחידות חיל רגלים קל הכרחיים להגנה מפני התקפות מהאגפים של האויב. יחידות חיל רגלים קל ממוקמות באגפים ונלחמות נגד יחידות חיל הרגלים הקל באגפי האויב עד אשר לאויב אין יותר יחידות חיל רגלים קל ואז הן עוברות לתקוף את שורת הלוחמים לטווח ארוך של האויב, כאשר אין לאויב לוחמים ארוכי טווח, יחידות חיל הרגלים הקל תוקפות את שורת הארטילריה של האויב.

לסיכום, על מנת להגן על שורת הארטילריה ועל שורת הלוחמים לטווח ארוך מפני פגיעות של יחידות חיל רגלים קל אויבות חשוב לדאוג שלא יהיה מחסור ביחידות חיל רגלים קל.

נושא חרב Spearman

חיילים ארוכי טווח

 • אודות המחלקה: החיילים ארוכי הטווח תוקפים את השורה הראשונה של האויב. החיילים במחלקה זו ממוקמים בשורת הלוחמים לטווח רחוק, מאחורי השורה הראשונה. חיילים ארוכי טווח יאיישו את השורה הראשונה במקרה של מחסור ביחידות חיל רגלים כבד. תפקידן של יחידות אלה הוא לסייע ליחידות חיל הרגלים הכבד להשמיד את השורה הראשונה של האויב. החיילים ארוכי הטווח מחלישים את יחידות השורה הראשונה של האוייב וכאשר הם בצד המגן הם יורים מעל החומה ומחלישים את יחידות השורה הראשונה של האויב, בזמן שהם מנסים לשבור את החומה.
 • היחידות במחלקה: קשת, רובאי וקלע.
 • נשקים: ליחידות במחלקה זו יש שני נשקים: נשק אחד לטווח קצר ונשק אחד לטווח ארוך.

קשת רובאי קלע

ארטילריה

 • אודות המחלקה: נשקן בעל ערך הנזק הגבוה של יחידות הארטילריה הינו חיוני לשבירת חומה בשלב גבוה. כאשר הן בצד התוקף יחידות הארטילריה יתקפו תחילה את החומה של האויב, כאשר כל יחידות החומה נשברות, הן תוקפות את יחידות השורה הראשונה של האויב. חשוב לציין שאם רק חלק מיחידות החומה נשברו, כל הנזק של יחידות הארטילריה יכוון לעבר יחידות החומה הנותרות.

כאשר חומת העיר מגיעה לשלב שהוא גבוה יותר משלב 10, איל ברזל אינו יכול לגרום לה נזק (מכיוון שבשלב זה יש לחומה שריון 79, לנשק לטווח רחוק של איל הברזל יש 79 נזק אם האיל משודרג עד הסוף ולכן השריון סופג את כל הנזק ונקודות הפגיעה של החומה אינן נפגעות). קטפולטה יכולה לגרום נזק לחומה בכל שלב אך ברמות הגבוהות שבירת חומה בעזרתה הופכת לאיטית מאוד ולכן רצוי להשתמש במרגמות. יחידות ארטילריה אינן מאיישות את שורת הקרב הראשונה אם היא מתרוקנת, אם אין לשחקן יחידות אחרות פרט ליחידות ארטילריה ויחידות אוויר הוא יפסיד מיד בקרב.

 • היחידות במחלקה: קטפולטה, מרגמה ואיל ברזל.
 • נשקים: ליחידות במחלקה זו יש שני נשקים: נשק אחד לטווח קצר ונשק אחד לטווח ארוך.

אייל ברזל Catapult r 120x100 M123ortar r 120x100

הגנה אווירית

 • אודות המחלקה: היחידה במחלקה זו ממוקמת במשבצת ההגנה האווירית. יחידת הגנה אווירית יכולה לתקוף יחידות אוויר אחרות (גירוקופטרים ומפציצים אוייבים) אבל לא יכולה לתקוף אף יחידת קרקע. בעדיפות ראשונה יחידת ההגנה האווירית תוקפת את המפציצים האוייבים ורק לאחר שאלה הושמדו היא עוברת לתקוף את הגירוקופטרים של האויב. אם לאויב אין יחידות אוויר יחידת ההגנה האווירית תישאר בעתודה. יחידת הגנה אווירית אינה מאיישת את שורת הקרב הראשונה אם היא מתרוקנת, אם אין לשחקן יחידות אחרות פרט ליחידות ארטילריה ויחידות אוויר הוא יפסיד מיד בקרב.


 • היחידות במחלקה: גירוקופטר.
 • נשקים: ליחידה במחלקה זו יש אך ורק נשק לטווח ארוך.

גירוקופטר

מפציצים

 • אודות המחלקה: היחידה במחלקה זו ממוקמת במשבצת האוויר. מפציצים יכולים לתקוף רק יחידות קרקע, הם לא יכולים לתקוף יחידות אוויר כמו גירוקופטרים ולכן אין להם שום סיכוי נגדם בקרב.

יחידת מפציצים תתקוף תחילה את הארטילריה של האויב, לאחר שכל יחידות הארטילריה של האויב הושמדו היא תעבור לתקוף את שורת הקרב לטווח רחוק, כאשר לאויב לא נותרו עוד חיילים ארוכי טווח יחידת המפציצים תתקוף את השורה הראשונה של האויב.


 • היחידות במחלקה: מפציץ.
 • נשקים: ליחידה במחלקה זו יש אך ורק נשק לטווח ארוך.

מפציץ

תומכי לחימה

 • אודות המחלקה: תומכי הלחימה ממוקמים בשתי משבצות בשולי שדה הקרב. משבצת אחת מיועדת עבור הרופאים והשנייה עבור טבחים. מספר הטבחים ומספר הרופאים היכולים להיכנס למשבצות שלהם הינו בלתי מוגבל. תומכי הלחימה אינם מאיישים לעולם את השורה הראשונה, הם אינם תוקפים ואינם מותקפים ולכן אינם יכולים למות במהלך קרב.
 • טבחים מעלים את מורל צבאו של השחקן שמחזיק בהם.
 • רופא יכול לשחזר בסוף הסיבוב את נקודות הפגיעה של יחידות האנוש שנפגעו (אך לא מתו) במהלך קרב. רופאים אינם יכולים לרפא יחידות מכונה.


טבח רופא

סדר כניסת החיילים לקרב

במידה ויש את כל סוגי הצבאות בקרב, חלק מהצבא נמצא בעתודה, חלק נכנס לקרב, בסדר הבא:

שורה ראשונה: הראושנים להיכנס לקרב הם פלנקסים, במידה ואין פלנקסים ענקי הקיטור יכנסו, במידה ואין ענקי קיטור, נושאי החנית יכנסו, במידה ואין נושאי חנית, נושאי החרב יכנסו, במידה ואין נושאי חרב הקלעים יכנסו, במידה ואין קלעים, הקשתים יכנסו ובמידה ואין קלעים, הרובאים יכנסו.

שורה שניה: הראשונים להכינס לקרב הם הרובאים, למקרה ואין רובאים אז הקשתים נכנסים ולמקרה ואין קשתים אז הקלעים נכנסים.

אגפים: הראשונים להיכנס לקרב הם נושאי החרב, במידה ואין נושאי חרב נושאי החנית יכנסו.

ארטיליה: הראשונים להיכנס לקרב הם המרגמות, במידה ואין מרגמות יכנסו הקטפולטות, ובמידה ואין קטפולטות יכנסו איילי הברזל.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.