Advertisement

קרבות יבשתיים-מגבלת מצודה

צבא.jpg
כותרת המדריך הסבר קצר על הערך
קרבות יבשתיים-מגבלת מצודה הכל על מגבלת המצודה שמוצגת בבניין העירייה
כותב המדריך מקור המדריך
kalimi kalimi
ערכים קשורים
תוכן עניינים

כל הפרטים וההסברים

לכל עיר יש מגבלת מצודה. אם במהלך קרב הגנה מספר היחידות שלך יעבור את מגבלת המצודה, אז הקרב יעבור לשדה הפתוח.(השדה הפתוח הוא שדה קרב הדומה לשדה הקרב של מטרופולין אך הוא ללא חומה).

הקרב יימשך בשדה הפתוח עד אשר ימותו לך מספיק יחידות על מנת לא לחרוג ממגבלת המצודה, במצב כזה שדה הקרב חוזר להיות בתוך החומה. על מנת לזכות בהגנת החומה הקפד לא לחרוג ממגבלת המצודה! צריך שיהיו לך גם מרגמות ופורצי חומה בצד, בכדי שכאשר תכנס לקרב נגד החומה, לא תתקע בלי מרגמות .

  • מגבלת המצודה מתייחסת למספר היחידות ולא לגודל שלהם או למקום שהם תופסים בספינות.
  • את מגבלת המצודה של העיר ניתן לראות בבניין העירייה ובחומה

נוסחא לחישוב המגבלה

מגבלת מצודה = (שלב החומה*50)+(שלב בניין העירייה*50)+250

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.