Ikariam Wiki
Advertisement
לוחמה ימית.jpg
כותרת המדריך הסבר קצר על הערך
קרבות ימיים-הספינות והמחלקות הספינות והסבריהן, כל הפרטים על הספינות והמחלקות
כותב המדריך מקור המדריך
korel המדריך המלא לצי הימי
ערכים קשורים
תוכן עניינים


כמו החיילים, גם הספינות השונות מחולקות למספר מחלקות. לכל מחלקה עמדה משלה בשדה הקרב.

ספינת בליסטרה משתייכת לשתי מחלקות.

המחלקות הן:

ספינות בעלות שיריון כבד

  • אודות המחלקה: ספינות בעלות שיריון כבד מאיישות את השורה הראשונה בשדה הקרב הימי ונלחמות פנים אל פנים מול הספינות בשורה הראשונה של האויב, אם אין לשחקן מספיק ספינות בעלות שיריון כבד על מנת למלא שורה זו, ספינות ארוכות טווח (הטובות הרבה פחות בקרב פנים אל פנים) ייאלצו למלא את מקומן.
  • נשקים: לספינות במחלקה זו יש אך ורק נשק לטווח קצר (פרט לספינת בליסטרה שיש לה הן נשק לטווח קצר והן נשק לטווח ארוך מכיוון שהיא משתייכת גם לספינות ארוכות הטווח).

איל ברזל מושט.gif להביור.gif ספינת אייל ברזל.png קשת ענק.gif

ספינות ארוכות טווח

  • אודות המחלקה: הספינות במחלקה זו ממוקמות בשורת הספינות עם הנשקים לטווח ארוך, מאחורי השורה הראשונה. הן תוקפות את השורה השנייה של האויב. ספינות ארוכות טווח יאיישו את השורה הראשונה במקרה של מחסור בספינות בעלות שיריון כבד.
  • נשקים: לספינות במחלקה זו יש שני נשקים: נשק אחד לטווח קצר ונשק אחד לטווח ארוך.

ספינת מרגמה.gif ספינת בליסטרה.gif קשת ענק.gif

ספינות מפציצים

  • אודות המחלקה: הספינה במחלקה זו ממוקמת במשבצת משלה. ספינת מפציצים תוקפת צוללות אויב אם ישנן, ואם אינן, תוקפת את השורה השנייה של האויב, כשזו מתרוקנת הן תוקפות את השורה הראשונה של האויב. ספינות מפציצים אינן מאיישות את השורה הראשונה אם היא מתרוקנת, אם אין לשחקן ספינות אחרות פרט לספינות מפציצים השחקן יפסיד מיד בקרב.
  • הספינות במחלקה: צוללת.
  • נשקים: לספינה במחלקה זו יש אך ורק נשק לטווח ארוך.

צוללת.gif

סדר הכניסות לקרב של הספינות

שורה ראשונה תחילה יכנסו לקרב איילי הברזל, במידה ואין איילי ברזל יכנסו הלהביורים, במידה ואין להביורים יכנסו איילי הברזל מושט, במידה ואין איילי ברזל מושט, יכנסו הבליסטראות.

שורה שניה תחילה יכנסו המרגמות, במידה ואין מרגמות יכנסו הקטפולטות ובמידה ואין קטפולטות יכנסו הבליסטראות

Advertisement