FANDOM


התבנית לא בשימוש!

התבנית הוצאה משימוש, אין להשתמש בה עוד! התבנית העדכנית: תבנית:מלחמה

[[תמונה:{{{תמונה מתאימה לנושא}}}]]

{{{כותרת המדריך}}}

{{{הסבר כללי על המדריך}}}

{{{כותב המדריך}}}

{{{שם או קישור אל הכותב}}}

בדיקה...

{{{הכותבים של המקור\הקישור למדריך}}}

אומנות המלחמה - כל הערכים


שדה הקרב הימי נראה כך:

קרב ימי


שדה הקרב מחולק לשלושה אזורים לפי צבעים:

ספינות בעלות שיריון כבד
ספינות ארוכות טווח
ספינות מפציצים

בכל אזור נכנסות ספינות מאותו הסוג שצוין,עוד על סוגי הספינות תוכלו לקרוא בנושא על הספינות והמחלקות.

כל אזור מחולק ל"תת אזורים" (ראו תרשים) ובכל תת אזור נכנסים כמות מסוימת של ספינות כמו שכתוב בתרשים.בכל תת אזור נכנסות יחידות מאותו הסוג.
לדוגמא: בתת אזור של השורה הראשונה יכולות להיכנס 10 ספינת איל-ברזל. אבל לא 5 איל ברזל ו-5 אייל-ברזל מושט.

יחידות שלא נכנסו לשדה הקרב כי אין להן מקום יחכו בעתודה עד שספינות ימותו ואז הן יחליפו אותן.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.