Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור

אם חלק מהאזרחים שלנו יתיישבו בערים אחרות, הם יוכלו לעזור לנו לרגל על השכנים שלנו. נוכל להיות מעודכנים כאשר שכן מגלה משהו או כמה משאבים יש לו במחסן. במקרה של מלחמה נוכל לנסות לגרום לשערי העיר להפתח עבורנו.

השפעה

מאפשר בניית מקום מחבוא, אשר מאפשר לאמן מרגלים על מנת שנוכל לרגל על שחקנים אחרים על ידי הסתננות לערים שלהם.

ראו גם

מדריך ריגול


Advertisement