FANDOM


שביעות רצון

שביעות רצון היא תכונה שנמצאת בכל עיר. התכונה מתארת ומחשבת כמה אזרחים בעיר שלך שמחים. כאשר אתה מוריד את אחוזי היין בבית מרזח, האזרחים שלך הופכים לפחות שמחים, ונהפוך הוא. כאשר אתה בונה מוזיאון, וחותם על כמה שיותר חוזי תרבות, השביעות עולה ונהפוך הוא. גם, כאשר אתה שם יותר עובדים במנסרה, או בשפע אחר, צריך להגיש יותר יין, או לחתום על יותר חוזי תרבות. לשביעות הרצון תפקיד אחד: היא מחליטה כמה אזרחים יעזבו\ יצטרפו לעיר בשעה. ניתן לראות את אחוזי שביעות הרצון בטבלה זו:

רמת שמחה איקון הסבר קצר
תחושה נעימה Ecstatic כששביעות הרצון עוברת/שווה ל300. במצב זה מצטרפים לעיר מעל 6 אנשים לשעה
שמחים Happy כששביעות הרצון עוברת את ה50 ומתחת ל300. במצב זה מצטרפים לעיר בין 1 אנשים לשעה, עד כ5.98 אנשים.
ניטרלי Neutral כששביעות הרצון עוברת את ה0 ומתחת ל50. במצב זה מצטרפים לעיר בין 0.98 אנשים לשעה, עד כ0 אנשים בשעה.
עצובים Sad כששביעות הרצון יורדת מה0 ומעל ל50-. במצב זה עוזבים את העיר בין 1 אנשים לשעה, עד כ0.02 אנשים.
כועסים Outraged כששביעות הרצון מתחת/שווה ל50-. במצב זה עוזב את העיר מעל איש בשעה.


איך מחשבים שביעות רצון

בבניין העירייה מצד שמאל של הסמיילי התחתון ניתן לראות מה משפיע על שביעות הרצון

לפי:

שורה ראשונה: בונוסים בסיסיים

  • בונוס בסיסי: הבונוס שיש לכל עיר, הוא אינו מושפע מדבר והוא תמיד קיים
  • בונוס בירה (מופיע רק בבירה): הבונוס שמקבלת עיר אם היא הבירה, מושפע מהמחקרים חפירת באר ואוטופיה


שורה שניה: יין

  • הבונוס שניתן בבית מרזח על פי כמות היין המוגשת


שורה שלישית: תרבות

  • הבונוס שניתן במוזיאון על פי כמות התצוגות המופיעות בו


שורה רביעית: אוכלוסייה

  • כמות שביעות הרצון היורדת בגלל אזרחים


שורה חמישית:שחיתות (יופיע רק כשיש שחיתות)

  • כמות שביעות הרצון היורדת בגלל שחיתות

גורמים לשינוי בשביעות הרצון

גורמים לעלייה בשביעות הרצון

בונוס בסיסי:כל עיר מקבלת בונוס בסיסי של 196 שביעות רצון "בחינם" בעת הקמתה.

בונוס מחקרים: המחקר יום חופש מעלה את שביעות הרצון בכל הערים ב-25. המחקר אוטופיה מגדיל את מרחב המגורים (כמה אנשים יכולים להיות בעיר) ואת שביעות הרצון בעיר הבירה שלך ב-200 כל אחד. המחקר חפירת באר מגדיל את כמות האוכלוסייה ושביעות הרצון בעיר הבירה ב-50 כל אחד. המחקר עתיד כלכלי מגדיל את מרחב המגורים בעיר ב-20 ואת שביעות הרצון ב-10.

בית מרזח:בית המרזח שלך נותן לך את האפשרות להגיש יין. כל הרחבה מגדילה את כמות היין שאתה יכול להגיש. היין המוגש מופחת שעתית ממשאבי העיר. כל רמה של בית המרזח מביא לך בונוס של 12 לשביעות רצון, כל רמה נוספת של הגשת יין לשעה מביאה לך עוד 60.

מוזיאון:אתה יכול להציג סחורות תרבות של אנשים אחרים במוזיאונים. בשביל זה אתה צריך קודם לחתום על חוזה סחורות תרבות עם שחקנים אחרים. ברגע שהחוזה נחתם אתה יכול להחליט כמה סחורות אתה רוצה להציג. כל הרחבה של המוזיאון מאפשרת לך לחתום עוד חוזה תרבות אחד, ואיתה אתה מקבל בונוס גבוה יותר לרמת שביעות הרצון של האזרחים. כל רמה של המוזיאון מוסיפה בונוס של 20 לשביעות רצון, כל סחורת תרבות שמוצגת בו מוסיפה עוד 50.

גורמים לירידה בשביעות הרצון

אוכלוסיה: כל אזרח מוריד את שביעות הרצון ב-1

שחיתות: שחיתות מורידה לפי הנוסחא הזו $ (a:100)*b $

a= סך כל הבונוסים הבסיסיים

b= אחוז השחיתות

קישורים חיצוניים

מדריך לשביעות רצון בפורום איקרים על ידי thunder emperor

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.