FANDOM


לוחמה ימית
כותרת המדריךהסבר קצר על הערך
שדה הקרב הימי כל ההסברים על שדה הקרב הימי
כותב המדריךמקור המדריך
korel המדריך המלא לצי הימי
ערכים קשורים
תוכן עניינים


מבנה הקרב הימיעריכה

גודל הספינותעריכה

גודל הספינות
שם הספינה גודל הספינה תמונת הספינה
ספינת אייל ברזל 3
ספינת אייל ברזל

איל ברזל

ספינת בליסטרה 2
קשת ענק

בליסטרה

ספינת להביור 2
להביור

להביור

ספינת קטפולטה 3
ספינת בליסטרה

קטפולטה

ספינת מרגמה 4
ספינת מרגמה

מרגמה

קיטור ניגוח 5
קיטור ניגוח

קיטור

ספינת טילים 4
Ship rocketship r 120x100

טילים

צוללת 3
צוללת

צוללת

סירת מירוץ ממונעת 1
ספינת מרוץ ממונעת1

מירוץ ממונעת

נושאת מפציצים 5
נושא מפציצים

נושאת מפציצים

ספינת שירות 6- אך מכיוון שהיא בעתודה גודלה לא נחשב.
Ship tender r 120x100

שירות

גודל שדה הקרב הימיעריכה

  • שדה קרב בגודל נמל 0-8
  • שדה קרב בגודל נמל 9-15
  • שדה קרב בגודל נמל 16-22
  • שדה קרב בגודל נמל 23-29
  • שדה קרב בגודל נמל של 30+
  • לחימה בשדה הקרב הגדול ביותר (זהה לזה של ה-30+)

מה קובע את גודל שדה הקרב?עריכה

את גודל שדה הקרב קובע הנמל או המספנה (הגדול מבניהם) בעיר שבה מתחרש הקרב.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.