FANDOM


הערך מעודכן סימןקריאה
יתכן כי הערך שוק שחור נבדק ע"י מפעיל האיקיפדיה נתנאל יהודה, שמונה מטעם צוות היצירתיות, ונמצא כמעודכן וכמכיל תוכן מהימן.
שוק שחור
שוק שחור
מחקר דרוש
החלפת חיילים
משאבים דרושים
עץ קטן   שיש קטן

השוק השחור מאפשר לך למכור יחידות עבור זהב או משאב אחר. שדרג את המבנה על מנת לאפשר לך למכור יותר יחידות ולהוריד את המס עבור מסחר זה. מנהיגים אחרים יראו את ההצעות שלך בתחנת המסחר שלהם.

ניתן להציע עד 8 הצעות בו זמנית (12 אם אתה חבר בברית).

פרטי הרחבה

  • בטבלת השדרוגים הבאה, מופיעים עלויות הבנייה המלאות ללא כל הנחה.בנוסף, מופיעות עלויות הבנייה לאחר מחקרים מוזילי עלויות בניה: גלגלת (2% הנחה) - מסומן בקיצור גל, גיאומטריה (4% הנחה נוספים, סך הכל 6% הנחה) - מסומן בקיצור גי ופלס בנאים (8% הנחה נוספים, סך הכל 14%) - מסומן בקיצור פל.
  • בטבלה מופיעה גם הפחתה מקסימלית, המסומנת בקיצור המ. הפחתה זו מתייחסת להנחה בגין מבנים מפחיתי עלויות. ההפחתה המקסימלית מחושבת לפי 32% הנחה (ההנחה המתקבלת מרמה 32, הרמה המקסימלית למבנים אלו) ובנוסף להנחה של פלס הבנאים - סך הכל 46% הנחה.
רמה שעון קטן עץ קטן שיש קטן מדליה1 מחסן קטן מאפשרמסרמה
1 2ד 6שנ

440
גל 431 • גי 413
פל 378 • המ 237

260
גל 254 • גי 244
פל 223 • המ 140

7

0

נושא חנית
קלע
קשת
28%1
2 10ד 1שנ

887
גל 869 • גי 833
פל 762 • המ 478

525
גל 514 • גי 493
פל 451 • המ 283

14.12

0

להביור
27%2
3 18ד 1שנ

1,360
גל 1,332 • גי 1,278
פל 1,169 • המ 734

807
גל 790 • גי 758
פל 694 • המ 435

21.67

0

נושא חרב
26%3
4 28ד 19שנ

1,890
גל 1,852 • גי 1,776
פל 1,625 • המ 1,020

1,126
גל 1,103 • גי 1,058
פל 968 • המ 608

30.16

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

ספינת בליסטרה
25%4
5 38ד 53שנ

2,516
גל 2,465 • גי 2,365
פל 2,163 • המ 1,358

1,509
גל 1,478 • גי 1,418
פל 1,297 • המ 814

40.25

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

טבח
24%5
6 50ד 28שנ

3,288
גל 3,222 • גי 3,090
פל 2,827 • המ 1,775

1,988
גל 1,948 • גי 1,868
פל 1,709 • המ 1,073

52.76

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

ספינת אייל ברזל
23%6
7 1ש 3ד

4,263
גל 4,177 • גי 4,007
פל 3,666 • המ 2,302

2,601
גל 2,548 • גי 2,444
פל 2,236 • המ 1,404

68.64

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

קטפולטה
22%7
8 1ש 17ד

5,505
גל 5,394 • גי 5,174
פל 4,734 • המ 2,972

3,390
גל 3,322 • גי 3,186
פל 2,915 • המ 1,830

88.95

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

ספינת בליסטרה
21%8
9 1ש 32ד

7,086
גל 6,944 • גי 6,660
פל 6,093 • המ 3,826

4,403
גל 4,314 • גי 4,138
פל 3,786 • המ 2,377

114.89

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

רופא
20%9
10 1ש 49ד

9,086
גל 8,904 • גי 8,540
פל 7,813 • המ 4,906

4,693
גל 4,599 • גי 4,411
פל 4,035 • המ 2,534

137.79

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

Ship tender r 120x100
19%10
רמה שעון קטן עץ קטן שיש קטן מדליה1 מחסן קטן מאפשרמסרמה
11 2ש 8ד

11,590
גל 11,358 • גי 10,894
פל 9,967 • המ 6,258

7,315
גל 7,168 • גי 6,876
פל 6,290 • המ 3,950

189.05

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

פלנקס
18%11
12 2ש 28ד

14,691
גל 14,397 • גי 13,809
פל 12,634 • המ 7,933

9,331
גל 9,144 • גי 8,771
פל 8,024 • המ 5,038

240.22

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

איל ברזל מושט
17%12
13 2ש 51ד

18,489
גל 18,119 • גי 17,379
פל 15,900 • המ 9,984

11,807
גל 11,570 • גי 11,098
פל 10,154 • המ 6,375

302.96

3
גל  3 • גי  2
פל  2 • המ  2

מרגמה
16%13
14 3ש 16ד

23,088
גל 22,626 • גי 21,702
פל 19,855 • המ 12,467

14,812
גל 14,515 • גי 13,923
פל 12,738 • המ 7,998

379

3
גל  3 • גי  3
פל  3 • המ  2

ספינת טילים(2)
15%14
15 3ש 43ד

28,600
גל 28,028 • גי 26,884
פל 24,596 • המ 15,444

18,420
גל 18,051 • גי 17,314
פל 15,841 • המ 9,946

470.2

4
גל  4 • גי  4
פל  3 • המ  2

רובאי
14%15
16 4ש 13ד

35,143
גל 34,440 • גי 33,034
פל 30,222 • המ 18,977

22,708
גל 22,253 • גי 21,345
פל 19,528 • המ 12,262

578.51

5
גל  5 • גי  4
פל  4 • המ  3

ספינת מרוץ ממונעת1
13%16
17 4ש 46ד

42,839
גל 41,982 • גי 40,268
פל 36,841 • המ 23,133

27,757
גל 27,201 • גי 26,091
פל 23,871 • המ 14,988

705.96

6
גל  6 • גי  5
פל  5 • המ  3

גירוקופטר
12%17
18 5ש 23ד

51,820
גל 50,783 • גי 48,710
פל 44,565 • המ 27,982

33,654
גל 32,980 • גי 31,634
פל 28,942 • המ 18,173

854.74

7
גל  7 • גי  6
פל  6 • המ  4

ספרטני
ספינת מרגמה
11%18
19 6ש 3ד

62,218
גל 60,973 • גי 58,484
פל 53,507 • המ 33,597

40,486
גל 39,676 • גי 38,056
פל 34,817 • המ 21,862

1,027.04

8
גל  8 • גי  8
פל  7 • המ  5

איל-ברזל
10%19
20 6ש 47ד

74,175
גל 72,691 • גי 69,724
פל 63,790 • המ 40,054

48,348
גל 47,381 • גי 45,447
פל 41,579 • המ 26,107

1,225.23

10
גל  9 • גי  9
פל  8 • המ  5

צוללת
9%20
רמה שעון קטן עץ קטן שיש קטן מדליה1 מחסן קטן מאפשרמסרמה
21 7ש 35ד

87,838
גל 86,081 • גי 82,567
פל 75,540 • המ 47,432

57,334
גל 56,187 • גי 53,893
פל 49,307 • המ 30,960

1,451.72

11
גל  11 • גי  11
פל  10 • המ  6

ענק קיטור
8%21
22 8ש 28ד

103,356
גל 101,288 • גי 97,154
פל 88,886 • המ 55,812

67,546
גל 66,195 • גי 63,493
פל 58,089 • המ 36,474

1,709.02

13
גל  13 • גי  12
פל  11 • המ  7

נושא מפציצים
7%22
23 9ש 27ד

120,888
גל 118,470 • גי 113,634
פל 103,963 • המ 65,279

79,087
גל 77,505 • גי 74,341
פל 68,014 • המ 42,706

1,999.75

15
גל  15 • גי  15
פל  13 • המ  8

מפציץ
6%23
24 10ש 32ד

140,596
גל 137,784 • גי 132,160
פל 120,912 • המ 75,921

92,064
גל 90,222 • גי 86,540
פל 79,175 • המ 49,714

2,326.6

18
גל  18 • גי  17
פל  15 • המ  10

-4%24
25 11ש 43ד

162,647
גל 159,394 • גי 152,888
פל 139,876 • המ 87,829

106,587
גל 104,455 • גי 100,191
פל 91,664 • המ 57,556

2,692.34

21
גל  20 • גי  19
פל  18 • המ  11

-1%25
רמה שעון קטן עץ קטן שיש קטן מדליה1 מחסן קטן מאפשרמסרמה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.