FANDOM


האופצייה של שותפים נוספה בגרסא 0.4.1

הזמנת חברים


רשימת חברים

כדי להזמין חברים עליך ללחוץ על אחד הפרצופים הריקים ברשימה שבצד (זאת בתמונה). כעת תוכל להזמין חברים מהמשחק כדי שישתפו אתך פעולה או חברים שאינם במשחק בעזרת האימייל או הפייסבוק ואז כאשר יפתחו שחקן הם יהיו משתפי פעולה אתך וגם ימצאו לידך. לשיטה זו יש יתרון; אם אחד מכם מסיים מחקר אז האחרים יקבלו בונוס של נקודות מחקר.

חברים שהוזמנו ע"י הקישור (במייל) יצבעו בצבע כחול ולא אדום ברשימת החברים

חברים שהוזמנו ע"י הקישור יהיו משתפי פעולה באופן אוטומטי

ניתן גם לבקש חברות ע"י שליחת הודעה ושינוי הנושא ל"בקשת חברות" כמו עם חוזים.

ניתן להזמין רק 12 שותפים

יתרונות משתפי הפעולה:


  • על כל מושבה שחבר שלך מקים אתה תקבל סכום מסוים של זהב לפי הנוסחא הזו:
       (מס' המושבות שלך)*(מספר המושבות של החבר, כולל החדשה)*1000
  • תקשורת קלה יותר
  • בונוס נקודות מחקר: אם אחד ממשתפי הפעולה מסיים מחקר כל האחרים מקבלים 1% מסכום נקודת המחקר שהוא סיים, בהנחה והמחקר הוא מחקר עתיד אז ה1% מחושב מעתיד מאותו סוג ברמה 1 ולא חשוב אם הוא ברמה גבוהה יותר.בונוס זה תקף רק לחברים שהוזמנו דרך המייל.
  • ניתן לראות אם החבר מחובר, כאשר הריבוע ליד הפרצוף ירוק אז החבר מחובר וכאשר הוא אדום (כמו בתמונה) החבר אינו מחובר
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.